The Guardian The EconomEconomist

Popular Science (Turkey) - - İÇINDEKILER -

“Et kesecek bir alet yapmak için taşı yontmayı öğrendiği an, insanın bir fırsatçıyaçy dönüştüğüşğ andır. MacGregor, ‘Galipler tarih yazar, mağluplarsa objeler yapar,’ya diyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.