PA R M AĞ I N I Z I I S L AT I R SA N I Z RÜ Z G Â R I N N E YÖ N D E N E S T I Ğ I N I A N L AYA B I L I R S I N I Z

Popular Science (Turkey) - - ŞİMDİ -

ama birçoğumuz daha ayrıntılı bilgi için son derece isabetsiz uygulamalardanyadayerelmeteorolojiuzmanlarındanmedet umuyoruz.DavisVantagePro2havaistasyonu(650dolar)barometrefanatiklerininfavorisivekendievinizinbahçesindenkişisel, hiperyerelhavatahminleriyapmanızısağlıyor.Birdizisonderece hassasalgılayıcı,fırtınanınmüjdecisiolanbasınçdüşüşünüyada rüzgârınşiddetlenişinivearkasındangelecekolansağanağıhaber verebiliyor.BuverileriistersenizWeatherUnderground’lapaylaşıphavatahminalgoritmalarınınisabetliliğiniartırabilirsiniz.Hepsibiryana,günlüksohbetlerdeatacağınızhavayıbirdüşünsenize.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.