SOY TARI KURBAĞASI

Popular Science (Turkey) - - HER KOŞULA DAYANıKLı ev - Atelopus sp.

SOYTARIYADAPALYAÇOKURBAĞASIOLARAKBILINENBURENGÂRENKHAYVANLAR

birzamanlar OrtaAmerika’dayerlerihalıgibikaplardı.ŞimdilerdeyseAtelopuscinsininbirdüzinedenfazlatürününsoyununtükendiğidüşünülüyor.ElNino’yabağlıhavadeğişikliğiAndDağları’ndabulutlarınherzamankindendahayüksekte kalmasınayolaçtıvebudakurbağakatilimantarlariçinideal,serinvenemlibirortamsağladı.Başkabölgelerdeyse sağkalankurbağalarıncildikuraklıkyüzündenhaşlanıyor.“Buhayvanlarınküçükoluşu,onlarhakkındainsanların çokşeybilmemesiönemsizolduklarıanlamınagelmez,”diyorEkvatorlubiyologLuisColoma.Coloma’nınmemleketibirzamanlarbuhayvanlarladoluptaşıyormuş.“Onlardaenazkutupayılarıyadapandalarkadarönemli.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.