Oroville’i boşalttığımız gece

MATT MURRAY, INŞAAT MÜHENDISI, OROVILLE BARA JI IRTIBAT GÖREVLISI

Popular Science (Turkey) - - SAHADAN ÖYKÜLER -

Oroville Barajı 235 metre yüksekliğiyle ABD’ nin en yüksek barajı veaynızamandaCalifornia’nınenbüyükikincisurezervinitutuyor.KendimdeOrovilleliyimve geçen şubat ayında, barajın binlerce evi su altında bırakmatehlikesininyaşandığı gün oradaydım.

Fırtınalaryöreyenormaldealtıaydayağacaksuyualtıhaftaiçindebırakmıştı. Son fırtınaysa bizi sandığımızdan daha kötü yakalamıştı. Baraj gölü hızla yükseliyordu. Su düzeyini azaltmak için öncelikle gölün tamamen dolmasına izinvermeliydik,osayedesunormaldesadeceafetleriçinkullandığımıztaşma savağınayanitaşansuyunakabileceğikanalaulaşabilirdi.Mühendisvejeologlardan oluşan 20 kişilik bir grubu toprak yamaçtaki potansiyel erozyonu gözlemlemekle görevlendirdik.

Derken12şubattagözlemcilerimizdenbirisuyunyamacıyoketmekteolduğunutelsizlehaberverdi.Erozyonunyaklaşıkbirsaatiçindebarajgölünütutan seddeyaklaşacağınıtahminediyordu.Setişeyaramazsa9metreyükseklikteki su kütlesiyokuş aşağı akacakve birçokyerleşimi sel basacaktı.

Bizimle birlikte kontrol odasında olan şerif o noktada dizginleri ele aldı. Bu acil durumun artıksuyutaşımakla değil, can kurtarmakla ilgiliolduğunu söyledi.Ardından,“Herkesbuplanıdestekliyormu?”diyebağırdı.“Evet!”diyeseslendik hep bir ağızdan.

Suyunakışyoluüstündeki188.000kişiyitahliyeettik.Ailemden30kişiveev hayvanları benimle kaldı. Şansımıza, savak dayandı. Bu yörenin şimdiye dek gördüğü en büyük fırtınalardan birini kayıpsız atlattık. Üstünden aylar geçti ama hâlâyaraları sarıyoruz. Hasarı onarmak için gereken 382.000 metreküp betonukamyonlarlataşımakyerineburadahazırlıyoruzkitamiryılsonunakadar,yağış mevsimi başlamadan bitsin. Başka çaremizyok.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.