DIĞERGEZEGENYADA UYDULARDATESPITETTIĞIMIZ DONMUŞSULARIÇILEBILIRMI?

Popular Science (Turkey) - - SORU& CEVAP -

Kısa cevap Bazılarının içilebilir nitelikte olduğu tahmin ediliyor.

CGeçtiğimiz aylarda NASA’ nın yaptığı açıklamalarla Satürn’ ün uydularından Enceladus ve Jüpiter’ in uydularından Europa’da su bulunduğunu öğrendik. Mars’tadadonmuşsuolduğunubiliyoruz. Peki bu sular içilebilir mi?

Enceladus ve Europa’ daki suların magnezyum sülfat içerdiği düşünülüyor. Bu inorganik tuz, toksinleri bağırsaklaryoluyla hızla dışarı atabilmemizi sağlar. Mars’taki suyunsayüzeyaltında aktığı düşünülüyor. Busuyundamagnezyumperklorat,magnezyumkloratvesodyumperklorattuzları içerdiğinitahmin ediyoruz. Perkloratın gezegenimizdeki doğal örneklerine bakın- ca, çöllerdeyoğun olarak bulunabildiğini görürüz. Hatta bazı perklorattürleri roket yakıtı olarak da kullanılıyor.

Bugezegenveuydulardakisular hakkındaki bilgilerimiz uzaktan elde edilenverilerden ibaret. Dolayısıyla suyun içeriğindeneminolduğumuzsöylenemez. Bu durumda hangisinin içilebilirnitelikte olduğunubilmiyoruz.Amadirektolarak içemesek bile basit işlemlerle içme suyuna dönüştürmekmümkünolabilir.Özetlebir günkendinizibugezegenyadauydulardan birinde bulursanız kolayca erişebileceğiniz birsu kaynağına sahip olma şansınız var.Yinedeiçmedenöncetestetmenizi öneririz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.