99 pişmiş meteoroloji balonu

DON MACGORMAN, ABD ULUSAL ŞIDDETLI FIRTINA L A B O R AT U VA R I ’ N DA F I Z I KÇ I

Popular Science (Turkey) - - SAHADAN ÖYKÜLER - Kelsey Atherton / İllüstrasyon Laura Breiling

Kırk yılı aşkın süredir şimşekler üzerinde araştırmayapıyorum. Uzaktan çok güzel görünüyorlaramabenimekibimonlaraepeyyaklaşıyor.Fırtınasezonundameteorolojibalonlarına algılayıcılar asıp onları yukarı bırakıyoruz. Bazen de fırtınanıntamaltınagelipyapıyoruzbunu.

Şimşek, buz parçacıkları birbirine çarptığında oluşuyor.Görüntüleyicimizonlarımilimetreninondabiriduyarlılıkla kaydediyor. Bir diğer algılayıcıysa elektrik alanının yönünüvebüyüklüğünükaydediyor.Bunlarınnasılfırtınayadönüştüğünüanlamak,havatahminleriniiyileştirmemizeyardımcı oluyor.

Bazı şimşekler var ki benim için bile yerleri ayrı. Onlardan biri boncuk şimşek. Şimşeğin bazı kısımları daha uzun süre parlıyorve biripe dizilmiş mücevherlere benziyor. Örümcek şimşekse bulutun altı boyunca uzanıyor, ufkunbirucundandiğerineuzananbirağoluşturuyor.

Algılayıcılarbazenelektrikselyüktebüyükbirartışkaydediyor, sonra da susuyor. Bu, balonu şimşek çarptığı anlamınageliyor.Amabufedakârlığadeğer.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.