Yarına hangi yoldan gidilir?

Popular Science (Turkey) - - İ D M Şİ - HER YIĞIDIN YOĞURT YIYIŞI

SAATLERINDIŞLILERINI,GEÇENZAMANINKAYDINITUTMAMIZISAĞLAYANYAYLARINI,ZEMBEREKLERINIUNUTUN.

Tempoyugörselleştirme yöntemimiz aslında büyük çeşitlilik gösteriyor. Güney Afrika’daki Stellenbosch Üniversitesindendilbilimci Emauel Bylund’un dediğine göre“Zamansoyut.Kısayadauzun,büyükyadaküçükolamaz.”Zaman evrensel olabilir ancak dünyanın her yanından farklı kültürler dördüncü boyutu hayal etmek için ayrı ayrı metaforlar ve yöntemler kullanmış.Dahası,herkeszamanıaynıuzamsalsınırlarahapsetmemiş.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.