ELISA FELICITAS ARIAS

Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu, Zaman Bölümü Müdürü

Popular Science (Turkey) - - GELECEK -

RESMIZAMAN standardından sorumlukişiden“Zamanlaaram çok kötüdür” gibi bir itiraf duymayı beklemiyor insan. Buna rağmen Elisa Felicitas Arias kişisel dakiklik konusunda kılı kırk yarmadığını kabulleniyor. “Hiç uçak falan kaçırmadım, öyle bir şey değil kastettiğim” diye konuya açıklık getiriyor, “ancak evimde aynı zamanı gösteren iki saat yoktur.”

Ne var ki saatler ve dakikalar konusunda sergilediği rahatlığı günlük işine taşımıyor. Paris’in hemen dışındaki Uluslararası AğırlıklarveÖlçülerBürosu’nunZamanBölümü müdürü olan Arias; hükümetlerin, orduların ve bilimsel kurumların saat içeren her aygıtı (ister hiper hassas küresel konumlama uyduları olsun ister meteoroloji uyarı sistemleri) ayarlamak için kullandıkları 24 saatlik standart olan Koordineli Evrensel Zaman’ı (UTC) formüle ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerindeki 75 adet ana atom saatinin verilerini kullanan Arias’la ekibi, rapor edilen zamanlardaki saniyenin milyarda biri oranındaki tutarsızlıkları analiz ediyor, kıyaslıyor ve değerlendirerek bir tür geçmişe dönük ortalama formülü çıkarıyor. Geçmişe bu bakış, Büro’nun 58 üye ülkesinin daha tutarlı bir geleceğe yol almasını sağlıyor. Arias’ın aylık raporları sayesinde ülkeler kendi saatlerini daha iyi bir UTC’ye ulaşmak ve böylece standardın hassaslığını geliştirmek için ayarlayabiliyor. Bu kılavuz olmadan internet, havacılık sektörü ve ordular dünyanın her yanında faaliyet gösteremezdi. Bununla birlikte “kusursuz zaman” diye bir şeyin olmadığını söylüyor Arias. “İnsanlar UTC’nin zaman için uluslararası bir başvuru değeri olduğunu söylüyorlar ama aslına bakarsanız UTC bir kâğıt parçasından ibaret.” Amasondereceönemlibirkâğıt.Zamanın bütün nesnel ölçümleri gibi bu da sosyal bir yapı olsa da, her ay yayımlanması, küresel ekonominin akıcı bir biçimde işlemesi için elzem. Biz sivillere gelince, Arias kendisi gibi bizim de gündelik hayatlarımızda zamanı bu kadar hassas biçimde ölçmeye ihtiyaç duymadığımızı söylüyor. “Hayattaki birçok şey insanların sandığı kadar acil değil” diye de ekliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.