DİKEYTARIM

Popular Science (Turkey) - - GELECEK -

Genellikle kapalı tesislerde, büyük şehirler gibi nüfusun yoğun olduğu merkezlerde bulunan, bu sayede ulaşım maliyetlerini de düşüren, toprak kullanılmadan gerçekleştirilen dikey tarım, gıda endüstrisinin çevreye zarar veren, müsrif, fosil yakıta bağımlı yönlerini tarihe gömmeye hazır.

Dikey tarım, tarımsal gıda üretimi için geniş alana ihtiyaç duyma devrini geride bırakmamızı sağladı. Daha küçük bir alanda, üst üste katmanlar şeklinde dizilmiş olarak yerleştirilen ürünlerden oluşan bu sistemde buğday, pirinç ve mısır dışında hemen her şeyi yetiştirmek mümkün. Burada yetişen bitkilerin fotosentez ihtiyacıysa LED ışıklandırmalardan sağlanıyor. Toprak yerine kullanılan su ise potasyum, azot ve çeşitli bitki besinleriyle zenginleştirilmekte. Kısa sürede çok sayıda ürün veren mahsuller, açık alanda, toprakta yetişenlere oranla daha fazla büyüyor.

Dikey tarım, gelecekte marul ve domates gibi ürünler ve şifalı bitkilerin üretimi için uygulanabilecek en pratik yöntemlerden biri. Tarım arazilerinde ihtiyaç duyulandan daha az sulamayla ve zirai ilaçlara ihtiyaç duyulmadan uygulanan bu sistemde dikey çiftliğin enerji ihtiyacı da daha düşük oluyor.

Japonya’daki Mirai Corp. örneğinde olduğu gibi, günde 10 bin marul yetiştirebilen bu tesislerin bir diğer özelliği de gece-gündüz, yaz-kış demeden üretim yapabiliyor olmaları. 24 saat boyunca ışıklandırılıp, içerideki iklim koşullarının yetişen ürünegöreayarlandığıdikeysistemler,gıdanıngeleceğiyle ilgili büyük sorunlara kesin ve kalıcı bir çözüm sunuyorolmasadaalternatifbirüretimyöntemiyaratarak kalabalık şehirlerin gıda ihtiyacının önemli birkısmınıüstlenebilir.Çünkübeklenennüfusartışının çok büyük bir kısmı yine şehirlerde gerçekleşecek. Dünya Sağlık Örgütü ve Nüfus Konseyi’nin değerlendirmeleri, küresel nüfusun yüzde 50’sinin şehirlerde yaşadığını söylüyor. 2050’deyse toplam nüfusun yüzde 80’i şehirlerde olacak. Günümüzde herkese yetecek oranda tarım ürünü yetiştirebilmek için Güney Amerika kıtası büyüklüğünde bir yereihtiyaçvar.Dikeytarımbuihtiyacınbirkısmını üstlenerek şehirlerde üretim yapılmasını sağladığı için ulaşım maliyetlerini devreden çıkarıp ürünlerin daha düşük fiyatlandırılmasını da sağlıyor.

Sıfır Açlık Günümüzde herkese yetecek oranda tarım ürünü yetiştirebilmek için Güney Amerika kıtası büyüklüğünde bir yere ihtiyaç var.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.