LABORATUVARDAN ÇIKANET

Popular Science (Turkey) - - GIDANINGELECEĞİ -

Yaklaşangıdakrizinebirbirindenfarklıçözümlersunmaya devam eden girişimcilerin hayvansız et üretimi için çıktığı yolda yepyeni bir döneme adım attık. Bu atılımda başıçekengirişimlerdenbirideMemphisMeat.Adınıhenüz duymadıysanız bile çok yakında sıkça duyacaksınız. Bill ve Melinda Gates Vakfı, Virgin Group’un kurucusu İngilizmilyarderRichardBransonvedünyanınenbüyük gıda şirketlerinden Cargill gibi dikkat çeken isimler bir arayagelerekbuyeninesiletüreticisinetoplamda22milyon dolarlık bağış yaptılar.

Geleceğin gıda üretim yöntemlerine şekil veren bu tip girişimler çevreye verilen zararı azaltıp, endüstriyel hayvancılık yöntemlerindeki zalimliği ortadan kaldıracağı gibi, insanların sevdikleri besin maddelerini tüketmeye devam edebilmelerini de sağlayacak. Öyle ya herkes çekirge yemeye sıcak bakmayabilir. Avustralya’da Queensland Üniversitesi tarafından yapılan bir anket, insanların yüzde 65’inin laboratuvar üretimi etleri en az bir kere denemekisteyebileceklerinigösterdi.Yaniçekirgeyeoranla dahaçekiciolduğuortada.

Etimizin doğal koşullarında yetişip, serbestçe gezerek otlayan hayvanlardan gelmesini hepimiz tercih ederiz. Fakatlaboratuvardaüretilmişetlerdetıpkıçekirgeiçeren menüler gibi kaçınılmaz olarak kabullenmemiz gereken yenigıdalardan.NitekimMemphisMeat’inwebsitesinde şöyle deniyor; “Eti seviyoruz. Ancak bugün onu üretmek için kullanılan geleneksel yöntem doğaya, hayvan ve insan sağlığına meydan okuyor. Et için küresel ölçekte her yıl milyonlarca dolar harcıyoruz ve önümüzdeki yıllar içinde et talebinin iki katına çıkması bekleniyor. Kesin olanşu:Açbirdünyayıbeslemekiçindahaiyiyöntemlere ihtiyaç duyuyoruz.”

EtintabağımızaulaşmaşeklinideğiştirecekolanMemphis Meat, bunu laboratuvarda yapıyor olsa bile hayvan hücrelerinden üretilen gerçek et üretiyor. Üstelik sadece endüstriyelhayvancılığaduyulanihtiyacıazaltmaklakal- mıyor, yüzde 90 daha az sera gazı üretip, doğal kaynaklara duyulan ihtiyacı da aynı oranda düşürüyor. Hattalezzettendeödünvermiyor.

Dünyanın ilk laboratuvar üretimi köftesini yaratan şirket, kırmızı etin yanı sıra tavuk ve ördek eti de üretecek. Bunun için hayvanlardan (acısız ve zararsız bir yöntemle) hücre toplayan araştırmacılar, bunları besleyici öğelerle zenginleştirip hücrelerin büyümesini sağlıyorvebukarışımıyenilebiliretedönüştürüyorlar. Şirket yöneticisi Uma Valeti, “Geliştirdiğimiz yöntem hücrelerekendilerinihiçbirsınırlamaolmadanyenilemeimkânısunuyor.Yaniilkhücrelerieldeettiğimizde bu örnekler yeterli olduğu için işlemi tekrar etmemize gerek yok” diyor; “Amacımız hayvanları et üretimi sürecinden tamamen çıkartmak.” Öncelikli amaçları bu olsa da şirketin en önemli hedeflerinden biri et fiyatlarını düşürmek ve üretim sürecini hızlandırmak; “Yöntemimizgelişipbüyüdükçeüretimmaliyetleride düşüyor. Hayvancılık yöntemlerinin hepsine karşı değiliz. Sadece hayvan fabrikalarına karşı bir muhalefet içindeyiz; aile çiftliklerine değil.”

Çevre konusunda çok kapsamlı araştırmalar yaparak bunları sürdürülebilir bir gelecek yaratmak adına tümdünyaylapaylaşanWorldWatchEnstitüsü’nünbu yıl sunduğu iklim değişikliği raporuna göre; endüstriyel hayvan yetiştiriciliği tüm dünyadaki sera gazı emisyonlarının yüzde 51’inden sorumlu. WorldWatch’un raporlarında, “Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun hesaplamalarıbununyüzde20dolaylarındaolduğunu söyler ama bizim yaptığımız daha yeni analizler gerçektebusektörünheryıl32,6milyartonkarbondioksit emisyonu yaptığını gösterdi” diyor. Bu da neticede yüzde 51’e denk gelmekte. Endüstriyel hayvancılık, doğal kaynakları tüketme hızımızı da şaşırtıcı ölçüde artıyor. Rapora göre, et üretimi tatlı su kaynakları ve farklı amaçlar için değerlendirilebilecek arazilerin üçtebiriniişgalediyor.Valeti,“ABD’dekietüretimsistemi bir anda Memphis Meat’in yöntemine geçecek olsa, sera gazı emisyonları, 23 milyon aracın yollardan çekilmesineeşdeğerbirdüşüşsergilerdi.Tekbirhamburgerle bile, duş alırken kullandığınız suyun 51 katını kurtarmışoluyorsunuz”diyor.

Laboratuvarda kültüre edilmiş etin ilk yaratıcılarından biri olan Hollandalı farmakolog Mark Post, “Bu etler laboratuvarda üretildiği halde mikroskop altında analiz ettiğinizde normal etten hiçbir farkı olmadığını görebilirsiniz. Öyleyse bunu diğerinden ayıran şey nedir?” diye soruyor. Ancak Japonya ziyareti sırasında kendisine yöneltilen bir soruyu gündeme getirerek, konunun gelecekte çok tartışılacağını da ima ediyor. “Aynışeyibalinaetiüretmekiçindeyapabilirmisiniz?” diyesorduklarındaPostbutüylerürpertensoruyuşöyleyanıtlamıştı;“Öncelikliamacımızfarklıtatlarasahip etleriüretmekdeğil,önümüzdeuzanansorunaçözüm geliştirmek. Yine de neden olmasın? İşi oraya vardırmak ister misiniz bilmiyorum ama aynı teknolojiyle panda,kaplanyadabalinaetideüretilebilir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.