Öbür tarafa seyahat

Popular Science (Turkey) - - SAHADAN ÖYKÜLER - JOHN TROYER, BATH ÜNIVERSITESI ÖLÜM VE TOPLUM MERKEZI MÜDÜRÜ Rachel Feltman / İllüstrasyonlar Jungyeon Roh

Ben ölüm, ölmeve ölü arasındaki kesişimi inceliyorum. Ölüyor olmak, ölü olmak ne demek? Bu sorunun yanıtı tarih boyunca çokdeğişmiş.

Kendimiburadabulmamşaşılacakşeydeğil.Babamcenaze levazımatçısıydı. Ölümle kucak kucağa büyüdüm. 2000’liyılların başında beni aradı, 30 yıllık bir mezarın açılmasına yardım etmemiistedi.Neyazıkkitabutunetrafınadökülenbetonçatlamışveiçerisisualmıştı.Mezar kocaman,kahverengibirçorbayı andıran bir şeyle doluydu. Üzerime tehlikeli maddelere karşı koruyucu tulum geçirdim, elime bir kangal ip, bir de kova alıpaşağıindim.

Ben kürekle kovayı dolduruyordum,babamkovayıdoldukçayukarı çekiyordu. O deneyim zihnime gerçekten kazındı. Zamanın zarar verdiği bir cesedi taşımanınvehepsindenönem- lisi, ölü olmanın ne anlama geldiğinidüşünmemeyolaçtı.

Söz konusu kişi 1970’lerde öldüğünde son anlarımıza ilişkin söylem değişmekteydi. Yaşam destekmakinelericanlıolmanın tanımınıdeğiştirmiş,ölümünne zaman gerçekleştiği ve gerçek anlamının ne olduğu konusunda soru işaretleri doğurmuştu. Ölümü kalbin durduğu an olarak tanımlamaktan uzaklaştık ve bireyliğin zihinde olduğunu düşünmeyebaşladık.Budakişilerinancakbeyinölümügerçekleştiğinde tümüyle öldüğüne kararvermemizisağladı.

Ölümüntanımıdahaöncede değiştiğinden, gelecekte yine değişeceğini biliyoruz. DNA’mız bizi tanımlayabiliyor, o zaman DNA’mız hücrelerimize komut yolladığısürececanlıolduğumuzu mu düşüneceğiz? Ölümün gelecekte neyi ifade edeceğini sizesöyleyememancakdeğişeceğini kesinlikle söyleyebilirim.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.