Saatidurduranlar

Popular Science (Turkey) - - SAHADAN ÖYKÜLER - Sara Chodosh

HERSANIYEAYNISÜREDEGEÇMEZ. En azından, beynimizsözkonusuolduğunda.

Hemenanalogbirsaatebakın.İlkbaştasaatinsaniyekolu yerineçakılıgibigelecek.İyiamamakinehersaniyeyiaynıölçüyorsanedenilkbaktığınızdabirduraksamagördünüz?

İskoçya’dakiAberdeenÜniversitesindensinirbilimciAmelia Hunt, durmuş saat illüzyonu olarak bilinen bu durumun, beynimizingöreceğimizşeyi,bizimgerçektengörmemizden önce tahmin etmesinden kaynaklandığını söylüyor. Gözlerimizi hareket ettirdiğimizde retinamızda her şey konum değiştirir. Eğer böyle bir mekanizma olmasaydı yönümüzü fecihaldeşaşırırdık.Beynimizdebununlabaşaçıkmanınbir yolunubulmuş.Bizhareketettikçegörselkorteksimizdeetrafımızdakilerinetkileşimlibirharitasınıoluştururvegünceller. Beyindealtüstolmamakiçinbuharitayıkullanarak,negöreceğimiziöncedentahmineder.

O yüzden, başınızı kaldırıp da duvardaki saate baktığınızda,haritacıbeyninizsaatinneyebenzeyeceğiniöncedentahmin ediyor. Bakışınız saate ulaştığında, gerçek zamanın bir adımönündeoluyorsunuz.2009’dayaptıklarıbiraraştırmada Hunt’ınekibi,saatebakanlarınzamanı,saatingösterdiğinden ortalama39milisaniyeönceokuduğunuortayaçıkarmış.

Buyüzdendekısacıkbirsüreiçinsaatdurmuşgibigörünüyor.Neyazıkkibusüre,geçkaldıysanızyetişmenizeyetmiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.