UZAYDA KULLANILAN METALLER PASLANMIYOR MU?

Kısa cevap Uzayistasyonu ve uydulardan bahsediyorsak paslanma riskleri var ama Dünyayörüngesini aşan uzayaraçları paslanmaz.

Popular Science (Turkey) - - SORU& CEVAP -

Uçaklar, demiryolu raylarıya da trenlergibi metalden üretilen herşey,metalindayanma özelliğini koruyabildiği noktaya deksağlamkalıp,sonrasındahalasağlammışgibigörünmeyedevametsedemetal yorgunluğuna uğrayıp dayanıklılığınıyitirir. Yani metalin, cinsine göre belirlenen bir ömrüvar.Amapaslanmafarklı.Onasebep olan şeyOksijen. Dolayısıyla paslanmanın gerçekleşmesi için havave suya ihtiyaçvar. Öyleyse örneğin Uluslararası UzayİstasyonuyadauydulargibiDünyayörüngesindeki araçların paslanma ihtimalivarmı?

Maalesefevet.ÇünküörneğinUluslararasıUzayİstasyonu400km.irtifada bulunuyor. Diğerbirdeyişle; Dünya atmosferindenbağımsızdeğil.Atmosfer700 km.yüksekliğekadaroksijenbarındırmaya devameder.Ancakbuyükseklikteoksijen O olarakdeğil,tekatomlu haliylevar olabiliyor.Ve bu, diğerine oranla kimyasal olarakdaha aktif.Yörüngedeki araçlar alüminyumvepaslanmazçeliktenüretilmişse (ki genelde böyle oluyor) koruyucu bir oksit katmanına sahip oldukları için oksijen sebepliaşınmayamaruzkalmazlar.Ancak örneğindemiryadagümüştenüretilmiş olsalardıkısazamaniçindepaslanmaya başlamaları kaçınılmaz olurdu.

Güneş Sistemi’ndeki gezegenleri araştırması için ürettiğimiz araçlarsa hiçbir şekilde paslanmazçünküuzaydaoksijenyoktur.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.