Bilişsel çapraz eğitim ve öğrenme

Popular Science (Turkey) - - İÇINDEKILER -

NASILSPORCULARFIZIKSELBECERILERINIGELIŞTIRMEKIÇINÇAPRAZEĞI

TIMYAPIYORSA, bilişsel becerilerini ilerletmek isteyenler de beyne farklı biçimlerde egzersiz yaptırmanın faydasını görebilir, diyor Illinois Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü yeni ve geniş kapsamlı araştırma. Sağlıklı 318 genç yetişkin üstünde yapılan 18 haftalık çalışmada, fiziksel egzersiz ve hafif elektriksel beyin uyarımına bilgisayar tabanlı bilişsel eğitim eklendiği zaman, sırf bilişsel eğitime kıyasla becerilerin bir hayli daha fazla geliştiği gözlemlendi.

Gelişmiş öğrenim beceriye özgü ve ge- nel zekâ anlamına gelmiyor. Bugüne kadar yapılmışların en büyüğü ve en kapsamlısı olan araştırma, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Araştırmanın lideri psikoloji profesörü Aron Barbey, “Öğrenme, yeni beceriler edinmek ve önceki inanışları yeni bilgi ve deneyimin ışığında

güncellemek için gereken temeli sağlar” diyor. “Elde ettiğimiz sonuçlar öğrenimi çok kipli müdahaleyle geliştirmek için bir yöntem sunuyor. Bilişsel eğitimin yararlı etkileri, fiziksel fitness eğitiminin ve müdahalesizbeyinuyarımınıneklenmesiyle anlamlı ölçüde geliştirilebilir.”

Barbey, psikologların bilişsel eğitimin faydalarını yıllardır etraflıca araştırıp tartıştıklarını ama genellikle bilgisayar temelli görevlere odaklandıklarını söylüyor. Diğer eğitim kiplerini, örneğin fiziksel fitness eğitimini ya da müdahalesiz beyin uygulamasını da dâhil edenlerinse yaörnekboyutununküçükyadazaman aralığının ve kapsamının dar olduğu görüşünde.

Illinois ekibi çok sayıda deneği beş gruba ayırmış. Üç deney grubu, biri aktif diğeri pasif iki de kontrol grubu. Bir deney grubuna yalnızca bilişsel eğitim; ikinci gruba bilişsel eğitim ve egzersiz; üçüncü grubaysa bilişsel eğitim, egzersizvekafaderisinebağlanmışelektrotlar aracılığıyla müdahalesiz beyin uyarımı bir arada verildi. Aktif grup deney grubundan daha farklı bilgisayar temelli bilişsel eğitim görevleri yaptı ancak eğitim oturumlarının sayısı ve süresi, deney grubununkiyle aynıydı. İlk hafta içinde katılımcılar bir ön testten geçirildi. Takip eden 16 hafta boyunca deney grupları ve aktif kontrol grubu haftada üç defa 90 dakikalık eğitim oturumlarını tamamladılar. Araştırmanın son haftasında tüm katılımcılar bir deney sonrası sınavdan geçirildi.

Illinois’daki Beckman İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsünün de üyelerinden olan Barbey, “Fiziksel etkinliğin ve aerobik fitness’ın beynin işleyişini sağlayan yapılar ve beyin işlevleri üzerinde olumlu etkisi olduğu biliniyor” diyor. “Araştırmalar spesifik doğrudan beyin uyarım protokollerinin bilişsel performansı artırabildiğini gösteriyor. Bu da bizi söz konusu protokollerin bilişsel eğitim üstündeki etkilerini araştırmaya itti.”

Araştırmada bellek, dikkat ve görevler arası geçiş gibi farklı bilişsel becerileri ölçmek için tasarlanmış altı farklı eğitim görevi kullanıldı. Deney sonrası testte, bilişsel eğitimle fiziksel fitness eğitimini birlikte alan ya da üç yöntemi birden kullanan gruptakiler, sırf bilişsel eğitim alanlara kıyasla ciddi biçimde daha başarılı oldular. Üç yöntemi birden kullanan grup tutarlı olarak en iyi sonuçları elde etti ve iki görevde, bilişsel ve fiziksel eğitim gören ancak beyin uyarımı almayan gruba kıyasla hatırı sayılır derecede başarılı oldu.

Araştırmacılar daha sonra deneklere, yerine getirmeleri için farklı bilişsel görevler verdiler ve gelişen bu becerilerin, eğitim alınmayan görevlere aktarılamadığınıgördüler.Barbey,bununçok kipli bilişsel eğitimin genel zekâyı değil, sadece belli becerilerde öğrenimi geliştirdiği anlamına geldiğini söylüyor.

“Bu bilgiyi her birey için kişisel bir yaklaşım geliştirmekte kullanabilir, müdahaleyi her şahsın becerilerine ve gereksinimlerine uyarlayarak eğitimin potansiyelyararlarınıeniyihalegetirebiliriz. Böylece belli bilişsel yetenekleri ilerletecek yeni ve güçlü yöntemler sağlayabiliriz” diyor Barbey.

Illinois Üniversitesinden Profesör Aron Barbey, bilişsel çapraz eğitimin beceri öğrenimini nasıl etkilediğini gösteren bir araştırmaya öncülük etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.