Bakterilerle kanser arasındaki kayıp halka

MIDEKANSERI(GASTRIKKARSINOMA)KANSERLEILIŞKILIÖLÜMLERINENYAYGINSEBEPLERINDENBIRI,ÇÜNKÜÇOĞUHASTADA,HASTA LIKZATENILERIEVREDEANLAŞILIYOR. Bukanserinbaşlıcanedeniyse dünyaüzerindekiinsanlarınpekçoğunukronikolarakenfekteeden Helicobacter pylori bakterisi. Ne

Popular Science (Turkey) - - İÇINDEKILER -

Kök hücre üretimi birçok bilim insanı tarafından kanser gelişiminde rol sahibi olarak görülüyor. Midenin aynı uyaran sinyale farklı tepki veren iki tür kök hücre içerdiğini kanıtlayan araştırmacılar, doku plastisitesinin yepyeni bir mekanizmasını keşfettiler. Bu, bakteriyel enfeksiyonlaratepkiolarakdokuyenilenmesini ayarlıyor.

Bazı virüslerin onkojenleri konak hücre DNA’sına ekleyerek kansere yol açtığı uzun süredir biliniyordu ancak bazı bakterilerin de kansere neden olabildiği hem geç anlaşıldı hem de kanıtlaması çok daha güçtü. Şu anda çoğu mide kanseri akasının kronik H. Pylori enfeksiyonuyla ilişkili olduğu gün gibi ortada ancak bu mekanizmanın işleyişi bilinmezliğini koruyor.

Thomas F. Meyer ve Berlin’deki Max Planck Enfeksiyon Biyolojisi Enstitüsü’ndeki çalışma arka- daşları yıllardır bu bakteriyi ve mide epitelinde meydana getirdiği değişimi inceliyor. Anlamakta en çok zorlandıklarıysa, hücrelerin bu kadar hızlı yenilendiği bir ortamda kötü huylu tümörlerin nasıl oluşabildiği. Yanıtın, midenin iç çeperine dizili bezlerin alt kısmındaki kök hücrelerde olduğunu düşünüyorlar. Midedeki tek uzun ömürlü hücre türü olan bu hücreler, geriye kalan hücreleri “aşağıdan yukarıya” yeniliyor. Max Planck ekibiyle işbirliği yapan Charité – Universitatsmedizin Berlin’den klinik araştırmacı MichaelSigal,H.Pylori’nin sadece yüzeysel hücreleri enfekte ettiği inanışını yerle bir etti ve bakterilerin bir kısmının bezlere kadar yayılıp kök hücre kompartmanına ulaştığını kanıtladı. Şimdi de bu kök hücrelerin gerçekten de bölünme hızını artırarak enfeksiyona tepki erdiğini, daha fazla hücre ürettiklerini ve bunun da mide kanseri hastalarında görülen mide mukozasının kalınlaşmasına yol açtığını ortaya çıkardılar.

Belli genleri ifade eden hücrelerin ve onlardan türeyen hücrelerin izini sürmek için transjenik fareler kullanıldı. Nature dergisinde yayımlanan sonuçlar, mide bezlerinde iki farklı tür kök hücre popülasyonu bulunduğunu gösteriyor. Bunların ikisi de Wnt adını taşıyan ve birçok yetişkin dokuda kök hücre üretimini denetleyen bir sinyal molekülüne yanıt veriyor. Daha da önemlisi, araştırmacılar bezlerin hemen altındaki bağdoku katmanındaki miyofibroblast hücrelerinin R-spondin adında ikinci bir kök hücre uyarıcı sinyal ürettiğini ortaya çıkardılar. R-spondin’e iki kök hücre grubunun tepkisi farklı. H. Pylori’ye verilen tepkiyi kontrol eden de işte yine bu sinyal. Enfeksiyonun ardından sinyal güçleniyor, daha yavaş bir döngüdeki kök hücre popülasyonunu susturuyor ve hızlı döngüdeki kök hücre popülasyonunun adeta gaz pedalına basıyor.

Bu bulgular kronik bakteriyel enfeksiyonların kanseri teşvik ettiği konusundaki artan farkındalığı pekiştiriyor. “Araştırmalarımız enfeksiyoz bir bakterinin kök hücre yenilenmesini artırabildiğini gösteriyor” diyor Sigal. “H. Pylori ömür boyu süren enfeksiyonlara yol açtığından, kök hücre bölünmesindeki sürekli artış, kanser riskinde gözlemlenen risk artışından sorumlu olabilir.” Meyer ise şöyle bir eklemede bulunuyor: “Yeni bulgularımız kronik bakteriyel enfeksiyonların doku işlevini nasıl bozduğuna ve bakterilerin genel olarak kanser riskini nasıl artırabildiğine ışık tutuyor.”

Mide bezlerinin çapraz kesiti. Hücrelerin dış hatları yeşil, çekirdekleriyse mavi görünüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.