İnsan kök hücreleriyle maymun tedavisi

BILIMINSANLARI, INSANKAYNAKLIKÖKHÜCRELERI“YENIDENPROGRAMLAYARAK”MAYMUNLARINBEYINHÜCRELERINIYENIDENIŞLER DURUMAGETIRDILER. Bugelişme,sözkonusutekniğinilerideParkinsonhastalarınayardımiçinkullanılabileceğiumudunudoğurdu.

Popular Science (Turkey) - - İÇINDEKILER -

Parkinson hastalığı beyin hücrelerinin ürettiği dopaminin eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu yüzden de araştırmacılar uzun süredir, bu nörotransmiter kimyasalı normal üretim düzeylerine taşımak için kök hücrelerden yararlanmayı umuyordu.Japonaraştırmacılarsa insan kaynaklı pluripotent kök hücrelerin (iPS), hayatı sekteye uğratan bu hastalıktan mustarip primatları güvenli ve etkili biçimde tedavi etmede kullanılabileceğini gösterdi.

iPS hücreleri, bir bireyin yetişkin hücrelerinin –genelde cilt hücreleriembriyonik kök hücre gibi davranacak biçimde yeniden programlanmasıyla elde ediliyor. Bu hücreleridopaminüretenbe- yinhücreleriolmayaikna etmekmümkün.

Dünyada iPS teknolojisinde başı çeken Kyoto Üniversitesinden bilim insanları, bu yaklaşımın Parkinsonlu insan hastaların klinik tedavisinde işe yarayabileceğini söylüyor. Testler, tedavinin sadece dopamin üretimini artırmakla kalmayıp, hasta maymunların hareket becerisini de artırdığını ve bu maymunlarda en az iki yıl boyunca hiçbir beyin tümörü gözlemlenmediğinideortaya koyuyor.

JaponekibiNaturedergisineyaptığıaçıklamada, deneyde kullanılan insan iPS hücrelerinin ister sağlıklı bireylerden ister Parkinson hastalarından alınsın, işe yaradığını söyledi. Araştırmaya katılmayan Edinburgh Üniversitesi MRC Rejeneratif Tıp Merkezinden Tilo Kunath, “Bu araştırma, Parkinson’a güvenli ve çok etkili bir hücre tedavisinin laboratuvarda geliştirilebileceğine dair büyük gelecek vaat ediyor” diyor.

Bir sonraki adım tedaviyi ilk defa insanlarda klinik olarak denemek. Kyoto Üniversitesinden Jun Takahashi, Reuters’e bu deneylerin 2018 sonuna kadar başlayacağını umduğunu söyledi. Yeni tedavinin yaygın kullanımına hâlâ yıllar var ama araştırma iPS’den elde edilmiş deri greftleriyle ilgili eski belirsizlikleri büyük oranda giderdi.

Bu araştırmada insan embriyonik kök hücreleri yerine iPS hücrelerinin kullanılması, tedavinin embriyonik hücrelerin yasaklandığı ülkelerde, örneğin İrlanda’da ve Latin Amerika’nın büyük kısmında da kullanılabileceği anlamına geliyor. Kök hücrelerinin parlak vaatleri, dünyanın her yanından yüzlerce tıp merkezinin böylece multiplskleroz ya da Parkinson gibi hastalıklarda hasar görmüş dokuların onarılabileceğini iddia etmesine yol açtı. Kanser ve deri grefti için bazı tedaviler yetkililer tarafından onaylanmış olsa da, diğer potansiyel terapilerin birçoğu daha emekleme safhasında. Budageçtiğimizgünlerde sağlık uzmanlarının “kök hücre turizminin” zararlarıyla ilgili uyarılarda bulunmasına yol açtı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.