Pile gerek yok

Popular Science (Turkey) - - EVRİMİ ANLAMA REHBERİ -

BU DERGIYI BÜKÜP BORU HALINE GETIRIN. ŞIMDIIKIGÖZÜNÜZÜDEAÇIKTUTUNVEBIR

GÖZÜNÜZLEBORUNUNIÇINEBAKIN. Borunun içindengördüğünüzsahne,flaşlaaydınlatılıyormuşçasına daha parlak olacak. Hatta bu uydurma dürbün sayesinde dokularınvedesenlerinfarkınavarabilirsiniz.

Busahteaydınlatmaetkisiiçinkesinbiraçıklamagetirebilençıkmadı.Sinirbilimcilerineniyitahmini,bununbeynimizin kontrastı algılayışıyla ilgili olduğu. Borunun içinden baktığımızda, dairesel çerçeve borunun ortasındaki ortamdandahakaranlıkgörünüyor.Budaadınaparlaklık artırmaetkisidenenşeyitetikliyorvenesneninparlaklığına dair algınız, yanında başka bir şey varsa değişiyor. Araştırmacılarborudangörünenlerindiğergözlegörülendenneredeyseikikatdahaparlakalgılandığınıbulmuşlar.

Busadecedergimizibaştansonaokuduktansonrayapabileceğinizeğlencelibirşeydeğil.Günlükhayattadauygulamalarıvar.Örneğinbazenradyologlarfilmlerdekiküçük kemikkırıklarıyadaufacıktümörlergibibellibelirsizama çokönemliolabilecekşeylerigörmekiçinbuyöntemebaşvuruyor.Işık,kafamızıniçindeolsabileişeyarıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.