Bakıpdagörmemek

Popular Science (Turkey) - - EVRİMİ ANLAMA REHBERİ -

ODAKLANMIŞ DIKKAT, KARANLIK ODADAKI

SPOTIŞIĞINABENZER. Küçükbirbölgeyeyönelttiğinizdesadeceorasıgörünür.Işığıherşeyikapsayacakkadargenişletirsenizhiçbirşeyinetgöremezsiniz.

Harvard’dayapılanünlübirdeneydebunukanıtlıyor.Deneyin bir çeşitlemesinde psikologlar deneklerden kaydedilmişbirsahnede,bellirenkformagiymişoyuncularınbasketbol topunu birbirlerine kaç defa attıklarını saymasını istedi. Sahnenin tam yarısında goril kılığına girmiş bir adam dokuz saniyeboyuncaekrandagezindi.Görüntüsonaerdiktensonra araştırmacılar deneklere şu iki soruyu sordu: “Sizin takım kaç defa pas verdi?” ve “Gorili gördünüz mü?” Çoğu denek paslarıdoğrusaymıştıama%50’sigoriligörmemişti.

Bunutakipedengöztakiparaştırmaları,denekleringözlerininkostümlüadamlakarşılaştığını,ancakdeneklerinonuhiç görmediklerinisöylerkenhaklıolduğunuortayakoydu.Görselkorteksimizdekibirbölge,heranneyinönemliolduğuna kararverir,onundışındakiherşeyeoradayokmuşçasınadavranır.Goriliençokfarkedenler,paslarısaymayıbırakanlardı.

Araştırmanın yazarı Chris Chabris aynı anda birçok şey yapmaya çalıştığımızda bu görsel garipliğe hazır olmamız gerektiğini söylüyor. Odaklanarak çok şey kazanıyoruz. Her şeyinfarkınavarmakiçinniyeodağımızıyitirelimki?

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.