DOSYAKONUSU

Popular Science (Turkey) - - İÇINDEKILER -

En hızlı kuantum bilgisayarı üretme yarışı devam ederken kuantum dünyasındaki yenilikleri bir gözden geçirelim.

Aalto Üniversitesinden araştırmacılar, mikrodalga sinyallerinin kuantum bilişimde bilgi kodlanmasına uygun olduğunu kanıtladılar. Bu alanda daha önce yapılan ilerlemeler optik sistemlere odaklanıyordu.

Araştırmacılar bu iş için, SQUID (yani süperiletken kuantum girişim aygıtı) diye bilinen son derece hassas ölçüm aygıtlarını esas alan bir mikrodalga rezonatörü kullandılar. Bu rezonatör araştırma sırasında tamamen soğutularak tüm ısıl hareketin donduğu mutlak sıfıra yaklaştırıldı. Bu durum hiçbir fotonun, yani görünür ışık ya da mikrodalga gibi elektromanyetik radyasyonun gerçek parçacıklarının bulunmadığı, kusursuz bir karanlık haline denk düşüyor.

Ne var ki adına kuantum boşluğu denen bu durumda bile fotonların çok kısa süreler içinde var olup yok olmalarına yol açan dalgalanmalar oluyor. Araştırmacılar bu dalgalanmaları, mikrodalga radyasyonunun farklı frekanslardaki gerçek fotonlarına dönüştürmeyi başardılar. Böylece, bir bakıma, karanlığın sadece ışığın yokluğundan ibaret olmadığını gösterdiler.

Bu fotonların, aralarında sihirli bir bağ varmışçasına birbiriyle ilişkili olduğunu da keşfettiler. Aalto Üniversitesinin Düşük Sıcaklık Laboratuvarındaki doktora araştırmaları sırasında bu araştırmayı yürüten Dr. Pasi Lahteenmaki, “Deneysel düzeneğimizle, karmaşık mikrodalga sinyali ilişkileri kontrollü biçimde oluşturmayı başardık” diyor.

“Bu da kuantum hesaplamada farklı frekansların kullanılma potansiyeline işaret ediyor. Farklı frekanslardaki fotonlar klasik bilgisayarlardaki yazmaçların yerine kullanılabilir ve bunlarla mantıksal kapı işlemleri gerçekleştirilebilir” diyor, araştırmanın eş yazarlarından öğretim üyesi Dr. Soron Paraoanu.

Bu sonuçlar kuantum hesaplamaya yeni bir yaklaşım sağlıyor.

“Geleceğin kuantum bilgisayarlarının temel mimarisi, günümüzde dünyanın dört bir yanından hummalı bir faaliyetle geliştiriliyor. Şu anda kullanılan ve mantık kapılarını kuantum ölçümlerinin dizilimiyle oluşturan yönteme alternatif olarak, çok frekanslı mikrodalga sinyalleri de kullanılabilir. Dahası, rezonatörümüzde yaratılan fotonları kullanırsak fiziksel kuantum bitlerine, yani kubitlere de gerek kalmıyor” diye açıklıyor Aalto Üniversitesi Düşük Sıcaklık Laboratuvarından Profesör Pertti Hakonen.

Bu deneyler Finlandiya Teknik Araştırma Merkezi VTT’nin OtaNANO altyapısı ve niyobyum süperiletken

teknolojisini kullanıyor. Çalışmalar da Aalto Üniversitesi Kuantum Mühendisliği Merkezi çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

YeniKuantumProtokolü

Kuantum dünyası çok kırılgan ve bir kuantum nesnesinde depolanan bilgiyi, dış etkilerin bozucu etkilerinden korumak için mutlaka hata düzeltme kodları gerekiyor. Innsbruck Üniversitesinden kuantum fizikçileri, geleceğin kuantum bilgisayarlarında kullanılacak işlemciler ve bellek gibi farklı kodlanmış yapıtaşları arasında kuantum bilgisi alışverişi için bir protokol geliştirdiler. Bilim insanları bu protokolü kullanarak ileride kuantum bilgisayarlar için bir veri yolu oluşturabilecekler. Araştırmacılar bulgularını Nature Communications dergisinde yayımladılar.

Geleceğin kuantum bilgisayarları günümüzün geleneksel bilgisayarlarının bugün altından kalkamadığı problemleri çözebilecek. Ne var ki kuantum sistemleri dış etkilere karşı aşırı derecede hassas olduğundan şu ana kadar büyük ölçekli bir uygulamadan uzağız. İlke itibariyle sistemleri gürültüden korumak olanaklı, ancak araştırmacılar deneysel olarak yalnızca küçük, prototip niteliğinde kuantum bilgisayarları yapabildiler.

Hata oranını azaltmanın bir yolu kuantum bilgisini tek bir kuantum parçacığında değil de birden çok kuantum nesnesinde kodlamak. Bu mantıksal kuantum bitleri, yani kubitler, gürültüye karşı daha dayanıklı. Son yıllarda kuramsal fizikçiler bir dizi hata düzeltme kodu geliştirip belli görevler için optimize ettiler. Her ikisi de fizikçi olan Hendrik Poulsen Nautrup ve Hans Briegel (Innsbruck Üniversitesi Kuramsal Fizik Enstitüsü’nden) ve artık Viyana’daki Kuantum Optiği ve Kuantum Bilgi Enstitüsü’nde çalışan Nicolai Friis, kuantum bilgisini farklı kodlanmış sistemler arasında taşıyacak bir teknik buldular.

İşlemci-bellek arabirimi

Klasik bilgisayarlar gibi, gelecekteki kuantum bilgisayarları da farklı bileşenlerle inşa edilebilir. Bilim insanları daha şimdiden deneysel olarak küçük ölçekli kuantum işlemcileri ve bellekleri inşa ettiler ve mantıksal kubitleri kodlamak için farklı protokollerden yararlanıyorlar. Örneğin, kuantum işlemciler için renk kodlarından, kuantum bellek içinse yüzey kodlarından yararlanıyorlar. Doktora öğrencisi Hendrik Poulsen Nautrup, “İki sistemin birbiriyle kuantum mekaniği düzleminde etkileşebilmesi için onları bağlamalıyız” diyor. “Farklı kodlanmış kuantum sistemlerini birleştirmemize izin veren bir protokol geliştirdik.” Bilim insanları kodlanmış kuantum bitlerinin belli unsurlarını yerel olarak değiştirmeyi öneriyor. Adına kafes operasyonu denilen bu işlem, kuantum işlemcilerle bellekler gibi sistemleri birbirine bağlamada kullanılıyor. Sistemler birbirine geçici olarak “dikilince” kuantum bilgisi işlemciden belleğe (ve bellekten işlemciye) “ışınlanabiliyor”. Poulsen Nautrup, “Geleneksel bilgisayarlardaki veri yoluna benzer biçimde, bilim insanları bu tekniği kuantum bilgisayarlarının bileşenlerini birbirine bağlamak için kullanabilir” diye açıklıyor.

Bu yeni düzenek, evrensel bir kuantum bilgisayarına doğru atılmış bir adım ve deneysel çalışmalar sürüyor. Söz konusu araştırma Innsbruck Üniversitesinde Atom, Işık ve Molekül doktora programı çerçevesinde yürütülüyor ve Avusturya Bilim Fonu ve Templeton Yardım Vakfı tarafından fonlanıyor.

Süperiletken kubitler kuantum motoru olarak işlev yapabiliyor

Fizikçiler, elektriksel direnci sıfır olan, yani süperiletken devrelerin pistona benzer mekanik kuantum motorları olarak kullanılabileceğini ortaya çıkardılar. Bu yeni bakış açısı araştırmacıların daha verimli kuantum bilgisayarlar ve diğer aygıtlar tasarlamasına yardımcı olabilir.

Florianopolis, Brezilya’daki Santa Catarina Federal Ünviersitesinden fizkçi Kewin Sachtleben, Kahio T. Mazon ve Luis G.C. Rego’nun süperiletken kubitlerle ilgili makalesi Physical Review Letters dergisinde yayımlandı.

Fizikçiler yaptıkları araştırmada süperiletken devrelerin, kuantum parçacıklarının bir ikili kuantum kuyusunda tünelleme yaptığı kuantum sistemlerinin işlevsel eşdeğeri olduğunu buldular. Bu kuyular da salınım yapma özelliğine sahip; yani kuyunun genişliği sürekli değişiyor. Bu olunca da sistem, silindir içinde aşağı yukarı hareket eden bir piston gibi davranıyor ve silindirin hacmini değiştiriyor. Bu salınım davranışı da sistemin iş yapmasına olanak tanıyor. Araştırmacılar ikili kuantum kuyusunda bu işin bir kısmının, iş çıktısını azaltan sürtünmeyi yaratan kuantum tutarlı dinamiğinden kaynaklandığını gösterdiler. Sonuçlar, kuantum ve klasik termodinamik iş kavramları arasındaki bağlantıyı daha iyi anlama yolunda atılmış birer adım.

Mazon, yaptığı açıklamada, “Nüfus transferinden sorumlu ‘klasik’ termodinamik iş ile tutarlılık yaratmaktan sorumlu bir kuantum bileşeni arasındaki ayrım önemli bir sonuç” dedi. “Tutarlılık yaratma, sürtünmeye benzer bir etki gösteriyor ve motorun tümüyle tersinmez olmayan biçimde işlemesini sağlıyor. Biz, tutarlılık yaratımı sırasında kuantum piston duvarına etkiyen tepki kuvvetini

hesaplamayı başarabildik. İlke itibariyle bu kuvvetin ölçülmesi mümkün, böylece kuantum motorunun çalışması sırasında tutarlılıkların ortaya çıkışını gözlemlemek de deneysel bir olasılığa dönüşüyor.”

Süperiletken kubitlere kuantum motoru gözüyle bakmanın potansiyel bir faydası, kuantum tutarlı dinamikleri geleceğin teknolojilerine, özellikle de kuantum bilgisayarlarına taşımayı olanaklı hale getirmesi. Fizikçiler davranışın kuantum tutarlılığının fotosentez, ışık algılama ve diğer doğal süreçlerin verimini artırdığını ve bu gibi davranışların doğada da gözlemlenebileceğini söylüyorlar.

“Kuantum makineleri, kuantum tutarlılıklarının enerjisinin kuantum ölçeğinde bilgi manipülasyonu için kullanılabileceği kuantum bilişim alanında uygulama alanı bulabilir” diyor Mazon. “Unutmamalıyız ki fotosentez bile bir kuantum makinesinin çalışma ilkeleriyle açıklanabilir, bu yüzden de kuantum termodinamiğinin gizemlerini çözmek çeşitli doğal süreçleri daha iyi anlayıp yorumlamamıza yardım edebilir.”

Kuantum kestirmeleri termodinamik yasalarını atlatamıyor

Geçtiğimiz yıllarda fizikçiler kuantum sistemlerinin çalışmasını hızlandıran kuantum kestirmeleri geliştirdiler. Şaşırtıcı gözükse de bu kestirmelerden bazıları kuramsal olarak sistemlerin neredeyse anında çalışmasını mümkün kıldığı halde bunun için ekstra enerji gerektirmiyor. Bu da termodinamiğin ikinci yasasının açık seçik ihlali demek. Fizikçiler burada bir eksiklik olduğunu bilseler de şimdiye kadar ne olduğunu kesinleştirememişlerdi.

Şimdi, yapılan yeni bir araştırma sayesinde fizikçiler kuantum kestirmelerinin hız ile maliyet arasında bir uzlaşma gerektirdiğini gösterdiler. Yani bir kuantum sistemi ne kadar hızlanırsa, kestirmeye başvurmak için gereken enerji maliyeti de o kadar artıyor. Termodinamik yasaları uyarınca sonsuz derecede yüksek bir hıza erişmek olanaksız çünkü böyle bir şey sonsuz miktarda enerji gerektiriyor.

Belfast’taki Queen’s Üniversitesinde ve İtalya’daki Milano Üniversitesinde çalışan fizikçi Steve Campbell’ın ABD’deki Maryland Baltimore Üniversitesi’nden Sebastian Deffner’la birlikte yürüttüğü çalışma kuantum kestirmelerinde maliyetle hız arasındaki dengeden söz ediyor ve Physical Review Letters’ta yayımlandı.

“Kuantum sistemlerini kontrol etmek için ortaya atılan ve adyabasite kestirmeleri (STA) denilen yöntemlerden bazıları enerji gerektirmiyor gibi görünüyor. Daha da tuhafı, son derece kısa sürelerde başarılamayacağını düşündüren hiçbir şey de yok” diyor Campbell. “Bu teknikler uygulandığında neler olduğunu daha ayrıntılı düşünmeye iten de, burada bir şeylerin yolunda olmayışıydı.”

Bilim inanları bunun için, kuantum hız sınırını (Heisenberg’in berlirsizlik ilkesi uyarınca ortaya çıkan ve kuantum sistemlerinin işleyebileceği temel üst hız sınırı) uyguladılar. Kuantum hız sınırı bu temel ilkenin bir sonucu olduğundan tüm STA’lar için geçerli olmalı ve onların gelişigüzel kısa süreler içinde işlemesini engellemeliydi.

“Kuantum hız sınırını hesaplayarak, bir sistemi STA ile hızlandırmak istediğinizde termodinamik bedelin de yükseldiğini kanıtladık” diyor Campbell. “Dahası, anında manipülasyon olanaksız çünkü bunun için sonsuz miktarda enerji gerekiyor.”

Bilim insanlarının açıkladığı gibi, sonuçlar şaşırtıcı değil, sadece bu sonuca varmak uzun sürmüş, o kadar.

“Bunun ‘Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa zaten gerçek olamaz’ durumu olduğuna inanıyorum” diyor Deffner. “Bilim camiasında bu maliyetin hesaplanması gerektiği yönünde genel bir kanı vardı. Bizler sadece bu hesabı ilk yapanlar olduk.”

Yararını göstermek için, bilim insanları bu dengeyi iki pratik sisteme uyguladılar. Bunlardan ilki, kuantum termodinamiği testleri gibi birçok kullanım alanı olan armonik osilatörler. İkincisiyse, D-Wave makinesinde olduğu gibi adyabatik kuantum hesaplamada kullanılan Landau-Zener modeli.

İki modelde de bu denge, STA’nın söz konusu sistemlere sağlayabileceği hız artışına kısıtlama getiriyor. Bilim insanları bu kısıtlamaların gelecekte bu ve benzer kuantum sistemlerinin tasarımında ve uygulanmasında yön göstereceğini umuyor.

“STA için geliştirilmiş diğer teknikleri de incelemek ve benzer dengeler olup olmadığını görmek istiyoruz” diyor Deffner. “Gidilebilecek önemli yollardan biri de çalışmalarımızı Dirac

materyalleri ve doğrusal olmayan sistemler gibi standart olmayan kuantum mekaniği vakalarını da kapsayacak biçimde genellemeye dönüştürmek.”

Fizikçiler kuantum motorlarının temel sınırlarını araştırıyor

Kuantum motorlarının klasik motorlardan farklı çalıştığı ve bazı vakalarda onlardan daha iyi performans gösterdiği biliniyor. Ne var ki kuantum motorlarının performansı üzerine yapılmış önceki çalışmalar, bu motorların bazı avantajlarını abartıyor olabilir. Yeni tarihli bir araştırmada fizikçiler kuantum motorların verimini hesaplamak için iyileştirilmiş yöntemler geliştirdiler. Böylece kuantum sistemlerinin nihai veriminin, klasik sistemlerdeki verimi yöneten termodinamiğin ikinci yasasının getirdiğinden bile katı temel sınırları bulunduğunu gösterdiler.

Almanya’da, Erlangen-Nürnberg’deki Friedrich-Alexander Üniversitesinden fizikçi Obinna Abah ile Eric Lutz’un EPL dergisinin yeni bir sayısında yayımladığı makale verimli kuantum makinelerini işliyor. Abah şu anda İngiltere’deki Belfast’ta, Queen’s Üniversitesinde araştırmacı olarak çalışıyor.

Herhangi bir motorun (ister klasik olsun ister kuantum) performansı, enerji verimiyle, yani enerji çıktısının enerji girdisine oranıyla ve gücüyle (birim zamandaki enerji çıktısıyla) ölçülür. Geleneksel termodinamik, bir motorun verimiyle gücü arasında bir denge olduğunu söyler. Yani birini artırırsanız diğeri azalır. Kuantum motorlarındaysa hem verimi hem de gücü aynı anda artırmak mümkün. Bu da demek oluyor ki, doğru yöntemler kullanılırsa kuantum motorları potansiyel olarak, verilen enerji girdisinden daha fazla enerji çıktısı sağlayabilir ve bunu, geliştirme öncesine göre daha hızlı yapabilir.

Verimle gücün eşzamanlı artışına izin veren sistemlere “adyabatisite kestirmesi” tekniği deniyor. Adyabatik dönüşümler çok az enerji yaydığı, böylece sistem verimini artırıp sistemin dinamiklerini hızlandırdığı, bu sayede sistemin güç çıktısını artırdığı için özellikle hedefleniyor. Adından da anlaşılacağı gibi, adyabasite kestirmeleri kuantum makinelerinin adyabatik işlemi, inanılmaz derecede yavaş olan özgün adyabatik dönüşümlere göre çok daha kısa bir süre içinde taklit etmesine olanak tanıyor.

Daha önce yapılan araştırmalar adyabasite kestirmelerinin ısı motorlarının performansını artırma avantajları olduğunu ortaya koysa da bu yöntemler genelde sistemin nihai verimini hesaplarken kestirme protokolünün enerji maliyetini hesaba katmıyor. Dolayısıyla da kestirmelerin sağladığı verim artışı karşılıksız gibi görünüyor ve kestirmelerin etkisi abartılmış oluyor.

Abah ile Lutz yaptıkları çalışmada, sistemlerin performansını bu kestirmelerin enerji maliyetini hesaba katacak şekilde yapmanın bir yolunu geliştirdiler. Vardıkları sonuçlar ortaya koyuyor ki adyabasite kestirmeleri bir sistemin performansını ancak kestirme yeteri kadar hızlıysa geliştirebiliyor. Zira hızlı kestirmelerin enerji maliyeti daha düşük. Diğer yandan, çok yavaş kestirme protokollerinin enerji maliyeti, herhangi bir potansiyel enerji kazancını aşabilecek kadar yüksek.

“Çalışmalarımız gösteriyor ki kestirmenin enerji maliyeti hesaba katılsa bile, adyabatik kestirme yöntemleri sayesinde verim ve güç artışını aynı anda sağlamak olanaklı” diyor Abah.

Fizikçiler aynı zamanda, hangi adyabasite kestirme yöntemi kullanılırsa kullanılsın tüm kuantum motorlarının temel bir verim kısıtlaması olduğunu da ortaya koydular. Şaşırtıcı olansa kuantum motorlarının kısıtlamalarının, klasik motorlarda verim sınırlarını belirleyen termodinamiğin ikinci yasasının getirdiklerinden bile daha katı olması.

Fizikçiler, kuantum motorlarının sınırlarının daha katı olmasını klasik mekaniğin süreçlerin hızını sınırlamayışına bağlıyorlar. Oysaki kuantum mekaniğinde “kuantum hız sınırları” tarafından belirlenen hız kısıtlamaları var. Bilim insanları farklı kestirme yöntemlerini kıyaslayarak enerji bakımından en verimli makineye hangisinin bizi götüreceğini bulmayı planlıyorlar. Kuantum hız sınırlarını ve kuantum sistemlerine getirdiği temel kısıtlamaları anlamak, geleceğin kuantum motorlarını tasarlamak için vazgeçilmez önem taşıyor.

“Minyatürleştirmenin ilerlemesi kaçınılmaz olarak makinelerin o kadar küçülmesine yol açacak ki, bu makinelerin dinamikleri klasik mekaniğin değil de kuantum mekaniğinin yasala-

rına uyacak” diyor Abah. “Özellikleriyse kuantum termodinamiği tarafından belirlenecek.”

Kuantum hız sınırı kuantum bilgisayarların frenine basabilir.

Kuantum hesaplama ne kadar hızlı olabilir? Araştırmalar gösteriyor ki bunun da bir sınırı var.

Geçtiğimiz elli yıl içinde standart bilgisayar işlemcileri giderek hızlandı. Ancak son yıllarda bu teknolojinin sınırları gözler önüne serildi. Üst üste bindirmeden ya da kısa devre yaptırmadan bir araya getirebileceğiniz yonga bileşenlerinin sayısı ve büyüklüğü belirli. Şirketler giderek daha hızlı bilgisayarlar yapmaya devam edecekse bir şeylerin değişmesi şart.

Bu hız artışının gelişimi için gelecek vaat eden şeylerden biri kuantum fiziği. Kuantum bilgisayarlarının, bilgi çağının şimdiye dek geliştirebildiği her şeyden çok daha hızlı olması bekleniyor. Ancak yakın tarihli araştırmalar kuantum bilgisayarlarının da sınırları olacağını ve bu sınırların nasıl ölçülebileceğini bize gösteriyor.

Anlayış sınırları

Fizikçiler için biz insanlar “klasik” denilen dünyada yaşıyoruz. Çoğu insanın sadece “dünya” deyip geçtiği bu yerde fiziği sezgisel olarak anlayabiliyoruz. Mesela bir topu havaya attığımızda, önceden kestirilebilir bir kavis çizip yere düşüyor.

Daha karmaşık durumlarda bile insanlar bir şeylerin nasıl çalıştığını bilinçdışıyla kavrama eğilimi sergiliyorlar. Çoğu insan, bir otomobilin içten yanmalı motorda benzini yakarak (ya da bir aküde depolanmış elektriği kullanarak) çalıştığını, üretilen enerjinin dişliler ve akslar aracılığıyla aktarılarak tekerlekleri döndürdüğünü, bunların da yola temas ederek aracı ileriye taşıdığını büyük oranda kavrayabiliyor.

Klasik fizik yasalarına göre bu süreçlerin kuramsal sınırları var. Ancak bunlar gerçekçi olamayacak kadar yüksek. Mesela bir otomobilin asla ışık hızından hızlı gidemeyeceğini biliyoruz. Ayrıca gezegende ne kadar fazla yakıt, ne kadar çok otoyol ya da ne kadar sağ- lam inşa yöntemleri olursa olsun, hiçbir otomobil ışık hızının %10’una bile varamayacak.

İnsanlar dünyanın gerçek fiziksel sınırlarıyla asla karşılaşmasa da bu sınırlar mevcut ve uygun araştırmalar sayesinde fizikçiler tarafından kanıtlanabiliyor. Ne var ki yakın zamana kadar bilim insanları kuantum fiziğinin de sınırları olduğuna ilişkin belli belirsiz bir fikre sahiplerdi. Ayrıca bu sınırların gerçek dünyada nasıl etki gösterdiğini nasıl ölçebileceklerini bilmiyorlardı.

Heisenberg Belirsizliği

Fizikçiler kuantum kuramının tarihini 1927’ye, Alman fizikçi Wener Heisenberg’in klasik yöntemlerin çok küçük nesnelerde (kabaca atom boyutundaki nesnelerde) işe yaramadığını kanıtlamasına kadar götürüyor. Örneğin, birisi elindeki topu fırlatsa, topun tam olarak nerede olduğunu da, ne kadar hızlı hareket ettiğini de belirleyebiliriz.

Ancak Heisenberg’in de kanıtladığı gibi, aynısı atomlar ve atomaltı parçacıklar için geçerli değil. Bir gözlemci, bu parçacıkların ya nerede olduğunu ya da ne kadar hızla hareket ettiğini görebilir. Ama ikisini aynı anda yapamaz. Bu çok can sıkıcı bir gerçekti. Heisenberg’in fikrini açıkladığı andan itibaren, Albert Einstein (ve diğerleri) bundan rahatsızlık duydular. Yalnız farkına varmamız gereken önemli bir şey var: Bu “kuantum belirsizliğini” ölçüm aygıtlarının ya da mühendisliğin bir eksiği değil de beyinlerimizin işleyişinin yetmediği bir nokta olarak görmeliyiz. Evrimleşerek “klasik dünyanın” işleyişini o denli kanıksadık ki “kuantum dünyasının” asıl fiziksel mekanizmaları, kavrama kapasitemizin dışında kalıyor.

Özel göreliliği açıklamak Kuantumdünyasınagiriş

Kuantum dünyasındaki bir nesne bir konumdan diğerine yolculuk yaptığında araştırmacılar nesnenin ne zaman yola çıktığını da, hedefine ne zaman varacağını da kesin bir biçimde belirleyemiyorlar. Fiziğin sınırları bunu saptarken küçük bir gecikmeye yol açıyor. O yüzden de, hareket ne kadar hızlı gerçekleşirse gerçekleşsin, üzerinden kısa bir süre geçmeden farkına varamıyoruz. (Söz konusu olan süreler inanılmaz derecede kısa ve saniyenin katrilyonda biri ölçeğinde. Ancak bilgisayarlarda trilyonlarca hesaplama yapıldıkça bu gecikmeler de üst üste ekleniyor.

Bu gecikme, bir kuantum hesaplamasının potansiyel hızını düşürerek, adına “kuantum hız sınırı” dediğimiz şeyi ortaya çıkarıyor.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, bu kuantum hız sınırının farklı koşullar tarafından nasıl belirlendiğini (örneğin farklı manyetik ve elektrik alanları içindeki farklı türden materyallerde) gösteren çalışmalar yapıldı. Bu durumların her birinde, kuantum hız sınırı biraz yükseldi ya da alçaldı.

Herkesi şaşırtan şeyse bazen hiç beklenmedik unsurların bile, sağduyuya karşı gelecek biçimlerde bir şeyleri hızlandırabilmesi.

Bu durumu anlamak için suyun içinde hareket eden bir parçacık hayal etmek yararlı olabilir. Parçacık hareket ettikçe su moleküllerinin yerini alır. Parçacık ilerledikçe su molekülleri eski yerlerine çabucak döner ve parçacığın geçtiğine ilişkin geride hiçbir iz kalmaz.

Şimdi aynı parçacığın balın içinde ilerlediğini düşünelim. Balın viskozitesi, yani akma direnci suyunkinden

daha yüksektir. O yüzden bal daha yoğundur, daha yavaş akar. Parçacığımız ilerledikçe bal parçacıklarının yerlerine dönmeleri de bu yüzden daha uzun sürer. Fakat kuantum dünyasında, yerine dönen bal parçacıkları bir basınç oluşturarak kuantum parçacığını ileri itebilir. Bu ekstra hızlanmaysa bir kuantum parçacığının hız sınırının, gözlemcinin beklentisinden daha farklı olmasına yol açabilir.

Kuantumbilgisayarıtasarlarken

Araştırmacılar bu kuantum hız sınırını daha iyi anladıkça kuantum bilgisayar işlemcilerinin tasarlanışı da ona göre değişecek. Mühendisler transistorların boyunu küçültmenin ve klasik bilgisayar yongalarına daha fazlasını sığdırmanın yolunu nasıl buldularsa nihai hız sınırına olabildiğince yakın en hızlı kuantum sistemleri inşa etmek için de zekice yenilikler gerekecek.

Araştırmacıların keşfedeceği daha çok şey var. Kuantum hızının tıpkı ışık hızına asla yaklaşamayacak olan otomobil örneğindeki gibi, erişilemeyecek bir düzeyde olup olmadığı henüz belirsiz. Dahası, çevredeki beklenmedik öğelerin –örneğimizdeki bal gibi- kuantum süreçlerini nasıl hızlandırabileceğini tümüyle anlayamıyoruz. Kuantum fiziğini temel alan teknolojiler yaygınlaştıkça, kuantum fiziğinin sınırlarının nerede olduğunu ve bildiklerimizden en iyi yararlanacak sistemleri nasıl kuracağımızı öğrenmemiz gerekecek.

Kuantum verileri ses dalgalarına binince

Yale Üniversitesinden bilim insanları kuantum bilgisini depolamak için ses dalgalarını kullanan ve bir türden diğerine dönüştürebilen, imalatı kolay, tekli bir entegre yonga geliştirdiler.

Bu aygıt, süperiletken bir yapay atomun (yani bir kubitin) bir yüksek frekanslı toplu dalga rezonatörüyle (HBAR) enerji ve kuantum bilgisi alışverişi yapmasına izin veriyor. Hassas kuantum verisini güvenli ve imalatı kolay bir yöntemle saklayıp manipüle edebilmek, kuantum hesaplama teknolojisinin gelişiminde kritik bir adım.

Bu çalışma Yale üniversitesinde Fizik ve Uygulamalı Fizik profesörü olan Robert Schoelkopf ile fizik bölümünde yardımcı doçent olan Peter Rakich’in ortaklaşa çalışması. Schoelkopf ’un laboratuvarında doktora sonrası araştırmacısı olan Yiwen Chu ise Science derigisinin internet versiyonunda yayımlanan çalışmanın baş yazarı.

Chu bu yeni aygıtın süperiletken alüminyumdan yapılmış bir kubit ve ince bir safir katmanından yapılmış mekanik rezonatör içerdiğini söylüyor. Bu ince safirin ses dalgaları için ayna göre- vi gören iki adet cilalanmış yüzeyi var.

“Bu aynalar arasında gidip geldiği zaman tek bir kuantum ses parçacığının, yani bir fononun bile uzun süre yaşayabildiğini keşfettik” diye açıklıyor Chu. “Bu fononu safirin yüzeyinde, akustik enerjiyi elektromanyetik enerjiye ve tam tersine dönüştürebilen bir alüminyum nitrür disk kullanarak süperiletken bir kubitle eşleştirebiliyoruz” diye de ekliyor.

Bu özelliklerin birleşimi araştırmacıların kuantum hallerini kubit ile mekanik rezonatör arasında ileri geri taşımasını sağlıyor. Chu, yeni aygıtın süperiletken devreleri mekanik hareketle birleştiren diğer sistemlere kıyasla daha kolay üretilebildiğini de ekliyor.

Yale’den bilim insanları son yıllarda kuantum süperiletkenliği alanında çığır açan birçok yeniliğe imza attılar. Bu çalışmaların odağında entegre devrenin kuantum versiyonunu oluşturmak var. Bu bilgiyi mekanik bir rezonatörle birleştirmenin önemli bir adım olduğunu söylüyor Chu.

“Örneğin mekanik rezonatörleri süperiletken kubitlerin ürettiği kuantum bilgisini daha derli toplu ve güvenli biçimde saklamak için kullanabiliriz” diyor. “Bunlar aynı zamanda süperiletken devrelerle diğer türden kuantum nesneleri, örneğin görünür ya da kızılötesi ışık arasında arabirim olarak kul-

lanılabilir ve devrelerimizde kuantum bilgisi oluşturmamıza, sonra da ışık kullanarak uzak mesafelere iletmemize izin verebilir.”

Yepyenibirtürkuantum bilgisayarı

D-Wave’in 1000 küsur kubitlik bilgisayar yongası geliştiriliyor. Bilim insanları ve meslektaşları kubit yerine ışık fotonları kullanmak için yeni bir yöntem ortaya atarak yeni teknolojilere kapıyı araladılar.

Kuantum mekaniği maddenin hiç de sezgisel olmayan bazı özelliklerini kapsıyor. Söz gelimi kuantum süperpozisyonu bir atomun aynı anda iki farklı durumda (dönüş ekseni yukarı, aşağı ya da aradaki kombinasyonlar olacak biçimde) olmasına izin verebiliyor. Atomlar ya da parçacıklar için kuantum mekanik manipülasyonunu kullanan bir bilgisayar bu sayede, adına bit denen ve “sıfırlar” ve “birlerle” gösterilen iki seçeneğin olduğu geleneksel bilgisayarlardan çok daha fazla seçeneğe sahip oluyor. Bir kuantum bilgisayarının belleği bit yerine kuantum biti (yani kubit) kullanıyor ve her kubit bu iki durumun bir süperpozisyonu olabiliyor. Dolayısıyla, kuramsal fizikçiler bu kubitlerden yaklaşık yüz tanesini barındıran bir kuantum bilgisayarının, ilke itibariyle günümüzün en güçlü çağdaş klasik bilgisayarlarının işlem gücünü aşabileceğini söylüyorlar. O yüzden de modern fiziğin ve astrofiziğin temel teknolojik hedeflerinden biri, bir kuantum bilgisayarı yapmak.

Kuramsal Atomik, Moleküler ve Optik Fizik Enstitüsü ITAMP’ta çalışan fizikçi Hannes Pichler ile üç meslektaşı, tek bir atom kullanarak bir kuantum bilgisayarı inşa etmek için yeni bir yol bulduğunu duyurdu. Bilgi taşımak için kubit yerine ışık kuantasının (yani fotonların) yer aldığı bu yöntemde, fotonları bir kuantum bilgisayarında kullanmak için etkileşim içine olmaları gerekiyor.

Fakat normal şartlar altında ışık, kendisiyle etkileşime girmiyor. O yüzden de işin güç yanı ışık tanecikleri arasında bir ilişki oluşturmak. Yeni makalenin temel fikri de bir atomun ışık fotonlarının aynadaki kendi yansımalarıyla etkileşime girmesi. Atomun saçtığı fotonlar aynadan geri yansıyor ve atomla tekrar etkileşebiliyor, fakat bu sırada çok küçük bir gecikme meydana geliyor. Bilim insanları, bu gecikmenin fotonların çok karmaşık bir bileşik dalga biçimi oluşturmasını sağladığını gösterdiler. Yani ilke itibariyle herhangi bir kuantum hesaplamasını, sadece saçılan fotonları ölçerek başarmak mümkün.

Bu kuramsal keşif sadece kuantum optiği ve bilgi alanında kavramsal bir devrim yapmakla kalmıyor, yeni teknolojilere de destek oluyor. Özellikle de, teklif edilen tek atomlu düzenek çok çekici; zira bu sayede gereken kaynakları en aza indirgemek ve ileri teknolojili deneylerde zaten kullanılmış olan unsurlardan yararlanmak mümkün.

Kuantum boşluğundan üç ilişkili foton yaratılışını gösteren temsili bir resim.

Bu ikili kuantum kuyusunda soldaki kuyu durağan haldeyken sağdaki salınım yaparak sistemin iş yapmasına izin veriyor. İş Süperiletken kubitler

Birinci ve üçüncü zamanında iş üreten bir kuantum makinesi

Fizikçi Steve Campbell, Sebastian Deffner ile birlikte gerçekleştirdikleri kuantum kestirmelerine dair maliyet ve hız arasındaki ilişkiye dair araştırmalarını Phyiscal Review Letters’ta yayımladı.

Safirdeki enerji tayfı Bir safir kristalinin içinde fononlarla eşleştirilmiş süperiletken bir kubitin şematik çizimi. İç kısımda fononların kubit kullanılarak ölçülmüş enerji tayfı görülüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.