Gen terapisiyle AIDS tedavisi

Hayvanl arüzerindeyapı lanaraştırmalargö steri yorkigen terapisi,virüsey akalanmışkişilerde HIV’yitamamen ortadankald ırmapotansi yelinesahip.

Popular Science (Turkey) - - İÇINDEKILER -

Bu yöntem, CAR (kimerik antijen reseptörü) genlerinin kullanımına odaklanıyor. Bilim insanlarının söylediğine göre, maymunlarla yapılan deneylerde, üzerinde oynanmış hücr elerin iki yıldan uzun süredir HIV’li olan hücreleri yok ettiği görüldü.

“Teorik olarak he defimiz HIV’ye karşı ömür boyu bağışıklık sağlamak” diyor Los Angeles’taki California Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden veaynızamandaçalışmanın eşyazarıolan ScottKitchen.

Hematoloji ve Onkoloji doçenti olan Kitchen, “Bir tedavi hedefliyoruz” diyor. “HIV’yi iyileştirmek için etkili bir bağışıklık tepkisine ihtiyaç olduğunu biliyoruz ve gördüğümüz şey tam da bu.”

Bilim insanları AIDS’e yol açan virüsolan HIV’yekarşı uzunvade libağışıklık yaratmanın yolunu arıyorlar. Şu anda HIV’yi kontrol altında tutmak için antir etroviral terapi öneriliyor fakat bu tedavi vücuttaki virüsü elimineetmiyor.

Kitchen’ın açıklamasına göre yeni strateji şöyle: “Temel immünoloji terimlerini kullan acakolursakThüc rele ripatojenlerlem ücadelede ve vücut taki enfeksiyo nlar ın üstesinden gelmede büyükroloynayanhücrelerdir. Zararlı tümörlerle, anor mal olan her şeyle savaşırlar.

“Her T hücresinin üstünde kendine özgü bir reseptör bulunur. Bu reseptör hücrenin belli bir tür hedefi tanımas ını sağlar. Bu hedef bakteri, mantar ya da virüs olabilir.Hücre hedefinitanıyıncaonuvücuttantemizleme görevine çağrılır” diyor Kitchen.

“Bizim yaptığımız şeyse bu hücrelerin üstüne yerleşen ve neyi istiyorsak onu tanımalarını sağlayan yapay reseptörleri yani CAR’ı kullanmak.Buvakada,HIV’i hedefliyoruz.”

Kitchen, hedeflerinin bir tersine aşılama olduğunu söylüyor, y ani yapay yollardan HIV’yi hedefleyecek bir bağışıklık tepkisi yar atılacak. Bilim insanı, kimerik antijen reseptörlerini değiştirerek ku llanma kons ep tinin20yıllıkbirgeçmişiolduğunubelirtiyor.CARThücre terapisiysebirdiz ikanserde zaten kullanılıyor.

“Bu iyi bir şey çünkü güvenliolduğunuzatenbiliyoruz” diyor Kitchen.

Ekip öncelikle CAR genlerini maymun/insan bağışıklık immüno yetme zlik virüsünü (SHIV) bulup bağlanacak biçimde modifiye ettiler. Söz konusu virüs , laboratuvarda insan ve maymun virüsünün bir araya getirilmesiyle elde edilmiş bir HIV melezi. Ardından araştırmacılar kan yapan kök hücrelerin DNA’sını SHIV katili CAR genlerini taşıyacak biçimde değiştir- diler. Ortaya çıkan hücreler SHIVbulaştırılmışdörtadet genç erkek makak maymununa kan yoluyla verildi.

Değiştirilmiş hücreler başarılı biçimde tüm maymunların kemik iliğine yerleşti.Araştırmacılarınbildirdiğinegöre,hücrelervücuda yayılarakSHIV’leenfekteolmuş hücreleri hedeflemeye ve öldürmeye başladı. Üstelik bunun fark edilir bir yan etkisi de olmadı.

“Kök hücre esaslı yaklaşımın avantajı, bu hücrelerin vücuda bir kez yerleştikten sonra, HIV hücrelerini hedefleyen gene sahip yeni T hücrelerini sürekli üretebilmesi” diyor Kitchen. Bilim insanı, insanlar üzerindeki bir deneyin de iki ila üç yıl içinde yapılmasının planlandığını ekliyor. “Elbette hayvanlar üzerindeki çalışmalardan insanlar üzerindeki çalışmalara geçişte büyük bir sıçrama yapmak lazım. Bu çalışma iki tür hücrenindeHIV’etepkiverdiğini ve güvenli olduğunu gösteriyor.”

Stratejinin kendi başına başarılı olmasının muhtemel olmadığını belirten Kitchen, “HIV son derece kompleks bir virüs. O yüzden sihirli değnek gibi bir çözüm yok” diyor. Kitchen CAR’ın büyük olasılıkla antiretroviral terapiyle birlikte uygulanacağını düşünüyor. Çalışmaya maddi destek sağlayanAIDSAraştırmalarıVakfıamfAR’daaraştırma kısmının müdür yardımcısı olan Marcella Flores ise hem heyecanını dile getiriyor hem de uyarıda bulunuyor. “CAR terapisi daha şimdiden kanserde şaşırtıcı sonuçlara imza atıyor ve HIV’in ortadan kaldırılması konusunda gelecek vaat ediyor.”

Bununla birlikte Flores, mevcut çalışma koşullarının “gerçek hayat” koşullarını temsil etmediğini ekliyor. Maymunlar üstündeki araştırmalar insanlar üstündeki sonuçlar için önem ifade etse de, bu sonuçlar insanlarda çok daha farklı olabiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.