NIKOTIN BAĞIMLILIĞININ BEYINDEKIYANSIMASI

Popular Science (Turkey) - - KISACA -

Nikotine bağımlı olmamıza yol açan beyin hücrelerinin yeri tespit edildi. Anlaşıldığı üzere, bu hücrelerin öncelikli görevi nikotin konusuyla ilgilenmek.

Farelerin beyinlerinde, belirlenen bu nöronları zaptederek nikotin bağımlığınını durdurmaya başaran araştırmacılar, hem bağımlığının gerçek sebebini keşfetmiş hem de bunun sonlandırılması için gereken tedavi yöntemini bulmuş oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.