EKlavye tescillendi

Popular Science (Turkey) - - ŞİMDİ -

Boğaziçi Üniversitesi tarafından Türkçeyeuygun,ergonomikveoptimalkullanım dikkate alınarak geliştirilen E klavye, Türk Standartları Enstitüsü tarafından “Alfasayısal Türkçe E-Klavyenin Temel Yerleşim Düzeni”adıve TS13771koduylatescillendi. Sağlık ve konfor açısından kullanıcılara avantaj sağlaması için tasarlanan E klavyede,hızlıyazımperformansıdaöneçıkan özellikler arasında yer alıyor. Geliştirilen klavyenin mucidi Boğaziçi Üniversitesi End üstriMüh endisliğiB ölümüÖ ğretim Üyesi ve Ergonomi Laboratuvarı kurucu Direktörü Prof. Dr. Mahmut Ekşioğlu, E klavyenin ileri teknoloji ve yöntemlerle geliştirilmiş,deneyevematematiğedayalı olduğunubelirtti. TÜBİTAK tarafından da desteklenen E klavyenin F klavyeye nazaran günümüz Türkçesi ile daha yüksek bir uyum gösterdiğini, bunun sebebininse E klavyenin zaman içinde değişen harf kullanım sıklığı dikkate alınarak tasarlandığını, ayrıca F klavyenin aksine ikili harf kullanım sık- lığının da dikkate alındığını belirten Ekşioğlu, dilimiz ile sağlanan yüksek tasarım uygunluğusayesindeyazımyükünün parmaklara çok daha ergonomikbirşekilded ağıtıldığınıvurguladı.Ar-Geçalışmaları sırasında elde edilen değerler itibariyle yazım yükününid ealdensapm a oranınıFklavyede %38olarak tespitett iklerini,Eklavye deise bununsadece%4olduğube lirtenMahmut Ekşioğlu, y aptıkları testlerde E klavyenin Qklavyey evyeyegöre%25veFklavyeyegöreise gör e%25veFklavyeyegöreise %2 kadar daha hızlı sonuçlar elde ettiğini fakat klavyenin asli görevinin yarışmak değil, sağlıklı, yormayan, rahat, hatasız ve mümkünolduğuncadahızlıyazmayısağ

lamakolduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Mahmut Ekşioğlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.