“KAYIP HALKAYI” BULAMADIĞIMIZ IÇIN EVRIMTEORISITAMAMLANMAMIŞMISAYILIR?

Popular Science (Turkey) - - EVRİMİ ANLAMA REHBERİ -

Âlem,şube,takım,tür,cinsgibikategorilerdebulunup,genetikaktarımlabirbirleriarasındabağkurmuşolantümcanlıların sınıflandırılmasına taksonomi deniyor. İnsanlar taksonomik olarak hayvanlar âleminin alt şubesi olan omurgalıların memelilersınıfınaait.Busınıfınaltındakiprimatkategorisinde yer alıyoruz. Bunun da altında alt takım, aile, cins ve tür denilenkategorilervar.BizHominidaefamilyasındakiHomo cinsinin bir uzantısı olan Sapiens türüyüz.

“Kayıp halka” terimi, paleontologların türler arasındaki geçişdönemineaitönemlievrimselkeşiflereverdiklerigenel bir isim. Örneğin yeni bir fosil bulunduğunda, ilk kez karşılaşılan bu tür hem kendinden önceki hem de sonraki farklı türleribirbirinebağlayanoaratürütemsilediyorsabunakimi zaman kayıp halka denilebiliyor. Ancak genelde bu şekilde adlandırılan geçiş türlerinin büyük çoğunluğu kayıp halka değil; kardeş türler.

Evrimselbiyologlarartıkbuyanıltıcıterimikullanmıyorçünkü büyük resim üzerinden düşünecek olursak; her bir tür için geçiştürlerininfosillerinitektekarayıpbulmamızzatenimkânsız.Yaşamadıklarıiçindeğil;bufosillerinhepsineulaşmaköyle sanıldığı kadar kolay olmadığı için. Nihayetinde evrim tarihi türlerin ayakta kalışından ziyade tükenişlerinin tarihini temsil ediyor. Nesilleri tükenen bu geçiş türlerinin hepsine ulaşmak mümkünolamayacağıgibi,20.yüzyılınbaşlarındaortayaatılmış olan bu terim de zaten o zamanların bilgi birikimine dayanıyordu ve mevcut verileri içermediği için insanlar ile maymunlararasındatekbirgeçiştürüolduğunuvarsayıyordu.Oysa artıkbiliyoruzkievrimseldönüşümbundançokdahakarmaşık şekilde,geçişitemsiledenbirçoktürlegerçekleşebiliyor.

Biz zaten insan ve maymunların ortak atalarının bilgilerine ulaştık. Ayrıca primatların evrimine dair bir kayıp halka lazımsa, 47 milyon yıl önceki Esosen Dönemi’nde yaşamış olan Ida adlı “maymun öncesi” türün, önmaymunlar (Prosimiyenler) ile maymunlar (Simiyenler) arasındaki kayıp halkanın ta kendisi olduğunusöyleyebiliriz.Oaynızamandabizimdeortakatamız. HattaSörDavidAttenborough’undilegetirdiğişekliyle;“Buminik yaratık bizim diğer memelilerle olan bağlantımızın da temsili.” 6 ila 9 aylık bir bebek olan 53 santimetrelik Ida, primatlara gidenyoldakayıphalkanıntemsiliolarakgörülsedetekrarhatırlatalım; Aslında kayıp halka diye bir şey yok. Dolayısıyla Ida’yı da türlerin evrimine dair önemli ipuçlarını ortaya seren fosillerdenbiriolarakgörmektefaydavar.

Şu ana dek bulduğumuz tüm geçiş türlerine şöyle bir göz atacak olursak; 7 milyon yıl önce yaşamış olan Sahelanthropus tchadensis, 4,5 milyon yıl önceki Ardipithecus, 2,5 milyon yıl önce yaşamış olup bizzat Homo cinsini temsil eden Homo rudolfensis, 1,9 milyon yıl öncesine ait Australopithecus sediba, Homo erectus, Homo floresiensis ve Homo habilis gibi soyu tükenmiş olan tüm türler bizim kayıp halka olarak tanımladığımız boşlukları zaten dolduruyor. Dahası, bugüne dek bulunan tüm fosiller evrimi doğrulayan bulgular sunduğu gibi, teoriye uymayan tek bir fosil örneğine bile rastlanamadı.

Sonuç olarak, “Kayıp halka bulunamadı. Öyleyse evrim yanlıştır” ya da “Evrimin doğru olduğu ancak kayıp halka bulunursa kanıtlanır” diyen birine rastlarsanız; evrimin tek yönlü bir basamak sisteminden ibaret basit bir mekanizma olmadığını, o geçiş türlerinin bazılarını çoktan bulmuş olduğumuzu söyleyebilirsiniz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.