TÜYLERIMIZI NEDENKAYBETTIK?

Popular Science (Turkey) - - EVRİMİ ANLAMA REHBERİ -

Araştırmacılar iki ayaklı yaşamın ilk adımlarının yerde değil, ağaçlar üzerinde atılmış olma olasılığı üzerinde duruyor. Örneğin orangutanlar da dallar arasında dolaşırken iki ayakları üzerinde doğrulup hareket edebiliyorlar. Sonuçta uzak primat atalarımız bir noktada kalıcı olarak yere indi. Zamanla Afrika’daki ormanlar azalıp iklim gittikçe kuraklaşınca, ormanların yerini geniş çayırlar aldı. Artık yaprakların gölgesi yerine açık arazilerdeki yakıcı güneş ışınları altında gezdikleri için yine hiç alışkın olmadıkları sorunlarla karşı karşıya kaldılar.

Yaklaşık 1,8 ila 1,9 milyon önce bu yeni koşullara uyum sağlayabilen Homo erectus ortaya çıktı. Dik yürüdü, böylece güneşe maruz kalan vücudunu, üzerine düşen ışınlardan biraz olsun korumayı başardı. Kürkle kaplı bir vücuttan kurtulmaya başlanılan dönemin bu olduğu düşünülüyor. Tüyler azalmaya başlayınca terleme yoluyla ısı kaybı oluştu, vücut ısıya karşı dayanıklılık geliştirdi, kalça kasları güçlendi, bacaklar uzadı. Bu değişimler, hızlı koşabilen hayvanların peşine takılıp kovalama avantajı da sağladı. Büyükçe ve hızlı hareket edebilen sürü hayvanlarını avlamaya başlayan Homo erectus, ete daha kolay ulaşınca beyninin ihtiyaç duyduğu enerjiyi de rahatlıkla karşılamaya başlamıştı. Belkide Afrika’yıterk edebilenilktürlerdenbiriolmasınıbunaborçluydu.

Ancak tüy kaybımızı açıklayan farklı teoriler de var. Bunlardan biri olan sucul maymunlar hipotezi ise özetle şöyle söy- lüyor; 6 ila 8 milyon yıl öncesine uzanan bir zamanda, maymunsu atalarımız hem suda hem de karada dolaşabiliyor, sığ sularda balık avlıyorlardı. Kürkleri, suyla iç içe olan yaşamlarına uymadığı için zamanla değişime uğradılar; tüyler kaybolurken vücut yağları çoğalmaya başladı.

Diğer bir alternatif açıklama da kürk kaybının atalarımızı, uzunvesıktüylerinetutunanparazitlerinsaldırılarındankoruduğuyönünde.Kürkler;kene,bit,piregibiasalaklarıcezbeden sıcak ve güvenli bir yuva sunduğu için bu canlılarla taşınan viral ve bakteriyel hastalıkların yanı sıra, sıtma gibi ölümcül olabilecek hastalıkların yaşanma ihtimalini de artırır. Açıklamayagöre;ateşyakıp,basitbarınaklaryapmayabaşlayanuzak atalarımız zamanla kürklerini kaybetmeye başladı ve böylece parazitlerden kurtulmuş oldular.

Oxford Üniversitesi araştırmacıları cilt rengini belirleyen MC1R adlı gen üzerinde yaptıkları incelemelerde, gen tarafından üretilen proteinin Afrika popülasyonlarında hiç değişmeden kaldığını gördüler. Afrika dışındaki insanlardaysa çeşitlenme eğilimi sergilediğini fark edildi. Afrika’da korunmuş olmasının sebebi, güneşin morötesi ışınları karşısında bir koruma faktörü sağlaması. Diğer kıtalardaysa açık renkli ciltleri koruyacak şekilde mutasyonlar geçirdiği görülüyor. Araştırmalar,bukorumafaktörünün,kürkkaybısonrasındakoyulaşmayabaşlayantenleaynızamandaortayaçıktığınıgösteriyor.

Homo erectus’un en iyi durumdaki fosil örneği Kenya Ulusal Müzesi’nde “Turkana Çocuğu” adıyla sergileniyor. Modern bacak ve kalça yapısı Homo erectus “Dik insan” 1,8 milyon – 140 bin yıl önce Basık, eğimli kafatası Öne eğimli tuhaf omuz eklemleri Beyin Hacmi: 650-1250 santimetreküp arası Homo erectus, Afrika’dan dışarı çıkabilen ilk insan türüydü. Belirgin kaş çıkıntıları Farklı omuz yapısı haricinde, modern insan boyutlarındaydı ve Sapiens’e benziyordu. Ondan daha ilkel atalarımız basit aletler yapabiliyordu. Fakat o daha karmaşık aletler yapmayı da başardı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.