Geçmişten gelen hatıra

Popular Science (Turkey) - - SAHADAN ÖYKÜLER - PATRICIA RYBERG, PARK ÜNIVERSITESI BIYOLOJI BÖLÜMÜ’NDE YARDIMCI DOÇENT

Antarktika’dabirdağyamacıyakınlarındabulunan,bolca kayavefosiliçeren3,5kilometrelikSkaarSırtı’ndailksaha araştırmama2010’dagittim.Burayayalnızcahelikopterle erişilebiliyor, oyüzden pekyaya trafiği olduğu söylenemez. Son araştırma ekibi 1990’da gelmişve maalesef birkayıpyaşanmıştı: MeslektaşımProfesörN.RubénCuneo’nunçekici.

Sevgili meslektaşımızın eski çekicini kurtarmak konulu espriler yapıp duruyorduk ama bulma olasılığımız çok düşüktü. Metal ve tahtadan oluşan biralet o donmuşve çıplak arazide kesinlikleonlarcayılsağkalabilirdiancakSkaarSırtıgenişbiralandıveAntarktika’da rüzgârkarları sürekli oradan oraya üfürürdurur. Zatençekicin1990’dakaybolmasınınnedenidebuydu.

Oraya ayak bastıktan iki gün sonra kardan dışarı uzanan bir çekiçsapıgörüncenekadarşaşırdığımızıvarınsizdüşünün.Çekicin Cuneo’ya ait olduğunu nereden bildiğimizi merak ediyorolabilirsiniz.Çünküçekicinbaşıaçıkmaviyeboyalıydı.2010keşifseferindeyse, kara düşürürsek bulması kolay olsun diye yalnızca flüoresan pemberenkteçekiçlerkullanmıştık.1990’dakaradüşenaçıkmavi çekiçlerden dersimizi almıştık.

2010

1990

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.