HEPIMIZ AYNI ATALARIN SOYUNDAN MI GELIYORUZ? IÇIMIZDEMELEZTÜRLERDEVARMI?

Popular Science (Turkey) - - EVRİMİ ANLAMA REHBERİ -

İNSANSI TÜRLER INSANSILARIN BÜYÜK KISMININ SOYU BUZUL ÇAĞININ ZORLU ÇEVRESEL KOŞULLARI YÜZÜNDEN TÜKENDI; SADECE EKVATORA YAKIN BÖLGELERDE YAŞAYANLAR BIR SÜRE DAHA HAYATTA KALMAYI BAŞARABILDI.

Dünya üzerinde yürümekte olan tek bir insan türü var; Homo sapiens. Fakat gelmiş geçmiş tek insan türü biz değiliz. Evrimsel tarih boyunca başka insanlar da var oldu ve zaman içinde hepsinin soyu tükendi. Homo sapiens’in diğer insan türleriyle bir arada yaşadığı bir zaman dilimi de mevcut. Hatta bunlardan bazılarıyla çiftleşme de gerçekleşti. Neandertaller ve Denisovalılar, Sapiens’in etkileşim içine girdiği türlerden.

Gezegende buzul çağı yaşanırken, bizim doğrudan atalarımız olan türler başka hominin (insansı) türlerle de karşılaştı. İnsansıların büyük kısmının soyu buzul çağının zorlu çevresel koşullarının baskısı altında tükendi; sadece ekvatora yakın bölgelerde yaşayanlar bir süre daha hayatta kalmayı başardı. Bilinen son yerleşim yerleri İber Yarımadası’nın güney kıyılarındaki mağaralar olan Neandertaller de hominin türlerden biriydi. Modern insandan daha kısa ve geniş olan Neandertal insanı aletler üretiyor, sesle iletişim gerçekleştiriyor, ölülerini gömüyor, giyiniyor ve hatta süs eşyaları bile tasarlıyordu. Yine de soyunu devam ettiremedi.

Genetik araştırmaları, Afrikalılar dışındaki tüm insanların genomunda yüzde 1 ila 4 oranında Neandertal geni olduğunu gösterdi. 2015 yılında Romanya’da bulunan 40 bin yıllık bir insan fosiliyse yüzde 6 ila 9 oranında

Neandertal geni içeriyor. Görünen o ki modern insana bu yüksek orandaki Neandertal mirasını aktarmayı başaramamış. Fakat bunu başaranlar da olmuş ki sonuçta neredeyse hepimiz o genleri taşıyoruz.

Yeni Gine, Salomon, Santa Cruz, Fiji ve Kaledonya gibi okyanus adalarını kapsayan Malenezya bölgesinde yaşayan yerli nüfusun genomlarıysa %6 oranında Denisova insanı geni içeriyor. Ayrıca Neandertallerin Denisova insanıyla da çiftleştiği tahmin ediliyor. Yine bu araştırmalardan anladığımız kadarıyla, türler arasındaki bu etkileşimler nadiren gerçekleşiyorsa da genlerimizde iz bırakmak için yeterli oldu. Sonuçta hepimiz melez türleriz.

DNA bulguları, ilk Neandertal ve Homo sapies melezlerinin 50 bin yıldan daha eski bir dönemde, türümüzün Afrika’dan diğer kıtalara yayılmaya başladığı zamanlarda, Ortadoğu’da ortaya çıkmaya başladığını işaret ediyor. 30 bin yıl önce nesilleri tükenen bu kuzenlerimizin genomları incelendiğinde, şempanzelerle olan ortak genlerimizden daha fazlasını paylaştığımız görüldü. Genlerimizin %99,7 oranında eşleştiği Neandertaller, arkeolojik bulgulardan bildiğimiz kadarıyla Çin ve Yeni Gine’ye hiç ayak basmadıkları halde buradaki Sapiens atalarımıza da genlerini aktarmayı başarmışlar.

Bazı araştırmacılar, genomumuzda iz bırakan Neandertal kuzenlerimizden aldığımız bu genlerin türümüzü güçlendirip, değişen çevresel koşullara uyum kabiliyetimizi artırdığını söylüyor. Çünkü vücut yapılarından bildiğimiz kadarıyla Neandertaller soğuğa dayanabilen, hatta soğukta yaşamak için ortaya çıkmış bir türe benziyor. Atalarımız Avrupa’ya vardığında, buradaki zor iklim koşullardan kaynaklı hastalıklar karşısında Neandertal genleri sayesinde daha hızlı bir bağışıklık tepkisi geliştirmiş olabilir. Hatta bu hastalıklar karşısında, genomunda Neandertal geni barındırmayan Homo sapiens bireylerin nesli tükenmiş de olabilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.