Spirali Hayatın

Pozitif - - FARKıNDALıK -

SEMBOL

Kelt uygarlığıyla özdeşleşen Triskelion yani Üçlü Sarmal, insanlığın ilerleyiş ve rekabet anlamlarını taşıyor. Aynı zamanda ruh-zihin-beden kavramlarını da temsil ettiğinden ‘Hayatın Spirali’ olarak da adlandırılıyor. Bu sembolün kadın-erkek enerjilerini dengelediği de düşünülüyor. Triskelion’da bulunan üç spiral sürekli bir hat oluşturacak şekilde birbirleri ile bağlantılı ve bir ucu açık... Spiral aynı yöne dönerek dünyanın mevsimlerini, değişimlerini ve hayatın akışını denge, armoni ve hareket sürekliliği açısından temsil ediyor. Aynı zamanda kadın-erkek enerjilerini dengelediği de söyleniyor.

Triskelion’un Kelt kültürü kökenli olduğu düşünülse de Keltler’in İrlanda’ya ayak basmasından 2 bin yıl önce oyulduğu anlaşıldı. Keltler ise Triskelion’un Ana Tanrıça’ya bağlı olduğuna ve üç madde olan dünya, ateş ve suya bir yakarış olduğuna inanıyor.

Bazı yaklaşımlara göre ise sembol Yakın Doğu kökenli. Üçlü sarmalın kollarının Antik Mısır’daki, başlıca üç mevsimi (kurak, serin ve kabarma) ve sırasıyla aslan, inek ve hipopotam başlı tanrıçaları temsil ettiği ya da bu kolların yer, hava ve gökyüzü tanrıları olan Gebt, Şu ve Anu’yu sembolize etmiş olabileceği söyleniyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.