Bilgelik bir yaşam sanatıdır İ

Pozitif - - BİLGELİK -

n za Ya k ı Iş nsanın kendini tanıma yolculuğunun tek amacı gerçek mutluluğu bulmak. Tarihin en eski bilgelerinden filozof Sokrates de “Kendini tanı” derken ve sorgulanmamış bir yaşamın yaşanmaya değmediğini söylerken; insanın yaşamın anlamını sorguluyor olmasının değerini anlatır. Bilgelik yaşam ile ilgili derin bir idrakı, özümsemeyi ve özümsenmiş bilgiyi varlığında yaşayabilme deneyimini gerektirir. Birçok bilgiye sahip olabiliriz ama bunu yaşamımızda deneyimleyemiyorsak bizim için felsefeden öteye geçemez. Çağlar boyu hakikati aramış olanlar vardır; onlar bize birer ışık olur ve sorgulatır. Bu yol beraber ama yalnız başına yürünen bir yoldur.

Bu yolda yürümek isteyenlere cesaret verebilecek duayenlerden biri de Işık Yazan. Makine Yüksek Mühendisi olan Işık Yazan, yıllar boyu yoğun spritüel ve tasavvufi araştırmalar içerisinde olmuş. 1989 yılından bu yana da “Bilgelik BilinciMutluluğun Eğitimi” adı altında eğitimler veriyor. “Bilgelik; olayları değil, kendimizi değiştirmekle şartların nasıl değişebileceğini bize öğretir. Binlerce yıllık geçmişi bulunan bilgelik eğitimi, günümüzde yaşamsal düzeyde önemli bir hale gelmiştir. Çünkü dünyamız hızla değişmekte ve bir ‘geçiş’ olayına yaklaşmaktadır” diyor Işık Yazan. Türkiye’de spiritüalizm deyince ilk akla gelen isimlerden biri olan Yazan, günümüzde arayışa giren insanların sayısının artışının, ilahi plan gereği olduğunu söylüyor. Dr. Bedri Ruhselman’a verilmiş ve 54 yıl gizlenmiş olan bilgilerin kitabının (İlahi Nizam ve Kainat) yayınlanmasından sonra, insanlığın bu en kritik zamanlarında bilgelik çalışmalarının hazırlık için gerekli hale geldiğini dile getiren Işık Yazan’a yönelttik sorularımızı...

“Kişiyi kuşatan şartlar ne olursa olsun, mutlu ve huzurlu olabilmek bir yaşam sanatıdır ve bu sanata da ‘Bilgelik’ adı verilir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.