Bedeninizin rehberliğine başvurun

Pozitif - - DENEYİM -

Jt ifoo dd Pu ta ni ua J uanita Puddifoot ile yolumuz bir öğleden sonra Şişli’de kesişti. İstanbul’da bulunduğu kısa sürede Derin Anı Süreci (Deep Memory Process DMP)’ni deneyimlemek için bir araya geldik. DMP’nin Türkiye’deki en tecrübeli uygulayıcısı ve Türkiye süpervizörü-organizatörü Zülal Çevik’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu buluşmada Roger J. Woolger’ın tasarladığı Derin Anı Süreci’ni deneyimleme şansı yakaladım ve tekniğin detaylarını, kendi hayatındaki değişimlerden sonra kendini bu tekniği öğrenmeye ve öğretmeye adayan Puddifoot’a sordum.

Jungcu bir psikoterapist olan ve 2011 yılında vefat eden Roger Woolger’ın Derin Anı Süreci tekniği; Jungçu aktif imajinasyon, William Reich’in beden çalışması, Moreno’nun psikodraması etkilerini, şamanik/ruhsal yolculuk tekniği ile Budizm’in Tibet’in Ölüler kitabından gelen Bardo bilgeliğinden türetilen yaşamlar arası entegrasyon bilincini bir araya getiriyor. Yoga geleneklerine göre süptil bedenlerle ilgili konseptleri de içeriyor. DMP, zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal olmak üzere aynı anda tüm düzeylerle çalışıyor. Danışanın, psikodrama ve beden çalışması yoluyla deneyimini bedeniyle yaşamasını teşvik ediyor. Böylece bedende tutulan tortular serbest kalabiliyor.

Woolger’ın bu yaklaşımında regresyon ve psikodramada olduğu gibi, danışan geriye yönlendiriliyor ve geçmişte kalmış travmatik sahneler veya çözümlenmemiş çatışmalar yeniden yaşamaya cesaretlendiriliyor. Ama yalnızca danışanı çocukluğuna geriletmek yerine, “Sorunun geçmiş bir yaşamdaki kökenine git” şeklinde güçlü bir telkin de veriliyor. Böylece ruhun belleği veya uzak bellek denilen kavram aracılığıyla önceki varoluşları ve sürekliliğini varsayacak biçimde geriye doğru uzatılıyor.

BEDEN ASLA UNUTMAZ

Derin Anı Süreci’nin regresyondan farkını sorduğumda Juanita Puddifoot, şunları söylüyor: “Birçok regresyon terapisti ve hipnoterapist derin bir nefes aldırır, bedeni gevşetir, hayal gücünüzden yararlanır ya da bir hikayeyi takip eder ve bazı konuları serbest bırakmanıza yardımcı olur. Ancak hiçbirinde DMP’de bedenle yaptığımız çalışmayı yapmazsınız. Bu tekniğin farkı bedene odaklanıyor olması. Beden asla unutmaz. Tüm regresyon terapistleri gibi danışanın kendi hayal gücünden, düşüncesinden faydalanırız ama farklı olarak danışanı bedenini de hareket ettirmeye yönlendiririz. Çalışmada hipnoz altında olmazsınız, istediğiniz zaman gözünüzü açabilirsiniz. Çocukluğunuza ya da geçmiş yaşama yönlendiririz. Örneğin danışan çocukluğunda öğretmeninden azar işitmiş, buna çok kızmış öğretmeni itmek, bir şeyler söylemek istemiş ancak yapamamıştır ve bu bastırılan enerjiler bedeninde kalmıştır. Beden, çalışma sırasında bunu gösterir. Söylemek istediğini söylemesini, yapmak istediğini yapmasını isteriz. Güvenli bir alanda yastıklardan ve farklı malzemelerden yararlanırız. Örneğin öğretmeni itiyor gibi yastıkları iter. O zaman bu olayı fiziksel hale gelir. Vücutta tutulan bu enerji açığa çıkar ve bedeninde yer açılır.”

Beden ile çalışmaktan ne kast edildiğini röportajın sonunda girdiğim çalışmada anlıyorum. Çalışmak istediğim konuyu söylüyorum, uzandığım yerde gözlerimi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.