ELEMENTLER EVLİLİKLERİN TÜRÜNÜ BELİRLİYOR

Pozitif - - ALTERNATIF -

Su, ağaç, ateş, toprak ve metal elementlerinin birbiri ardına gelerek sürekli bir dairesel döngüyü oluşturduklarından yola çıkarak birbirleri arasında iki tür ilişki bulunuyor.

Yapıcı (besleyici) döngüye göre metal suyu, su ağacı, ağaç ateşi, ateş toprağı, toprak da metali yaratıyor ve besliyor.

Yıkıcı döngüde, dairesel yörüngede her element tam karşısına gelen element üzerinde yok edici bir etki gösteriyor. Buna göre metal ağacı, ağaç toprağı, toprak suyu, su ateşi, ateş metali yok ediyor.

Bu döngüler evlilikleri de etkiliyor. Aynı elemente sahip iki insan evlenirse “ruh ikizi” denebilecek uyumlu bir evlilik oluyor. Benzer zevkler bir süre mutluluk getirse de sonra monotonluk kazandığı için hareketlilik sağlanmazsa sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu durumda çiftlerden biri sıkıldığında kendisinin zıt elementine sahip birinden kolayca etkilenebiliyor. Art arda gelen elemente sahip iki insan evlenirse dengeleyici bir beraberlik oluyor. Ancak birbirlerini saygı ile desteklemedikleri noktada taraflar kendini yalnız hissedebiliyor. Birbirini yok eden zıt elementli iki insan evlenirse, çiftler arasında çelişki ortaya çıkıyor. Örneğin ağaç kökleriyle toprağın düzenini bozuyor veya toprak suyu çamurlaştırıyor. Burada birinin “ak” dediğine diğer “kara” diyor. Fakat farklılıklarının üstesinden gelmeyi öğrenebilirlerse güçlü bir ilişkileri oluyor ve yaşam derslerini öğreniyorlar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.