Kendi sözleriyle....

Pozitif - - YAZAR - ( William Patrick Patterson, Georgi Ivanovitch Gurdjieff- The Man, The Teaching, His Mission, Arete Communications, 2014)

“Adalet” büyük bir kelimedir... Hatırlayın; ne ekerseniz onu biçersiniz. Sadece kişiler değil, aileler ve toplumlar da ektiklerini biçerler. Dünyada meydana gelen olaylar sıklıkla bir babanın veya dedenin yaptıklarından kaynaklanır. Sonuçlar sizlerin, yani çocukların ya da torunların üzerinde toplanır ve onları halletmek de size düşer. Bu adaletsizlik değil, büyük bir onurdur... Geçmişi tamir etmeye ne kadar mecbur kalırsanız vicdanınız o kadar genişler, değeriniz o oranda artar. Aileniz, geçmişiniz ve geleceğiniz size tabidir. Bütün aileniz, geçmişi tamir ediş şeklinize bağlıdır. Adalet sizin küçük işlerinizle, verip de tutmadığınız sözlerle uğraşmaz; o büyük meselelerle ilgilenir. • Hakiki sevgi her şeyin temelidir... Kaynak’tır. Dinler sevgiyi sapkınlaştırdı ve çarpıttı. Sevgiydi, İsa’ya mucizeleri yaptıran; gerçek sevgiyle manyetizmanın birleşmesi. Birleşmiş bütün enerjiler bir akıntı yaratırlar. Bu akıntı da sevginin gücünü getirir... Onu kristalize edebilirsek şayet, bir güç haline gelirdünyadaki en muazzam güç...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.