Gazze şehitlerini uğurladı

Sabah - - Ekonomi Finans -

AskErlErInIn GAzzE ŞErIDI sınırınDA DüzEnlEnEn BArışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” GöstErIlErInDE Açtığı AtEş sonuCu şEHIt DüşEn BIrI çoCuk 3 FIlIstInlI’ nIn nAAşı GözyAşlArı IçInDE uğurlAnDı. CIBAlIyA DoğusunDA İsrAIl AskErlErInIn kAFAsınDAn vurDuğu 12 yAşınDAkI FIlIstInlI ŞADI ABDulADIl’In CEnAzE nAmAzı İzzEDDIn ElKAssAm CAmIsI’nDE kılınDı. MuHAmmED ŞAkkurA’nın (21) CEnAzE nAmAzı GAzzE ŞErIDI’nIn ortA kEsImInDEkI MAğAzI kAmpınDAkI MAğAzI Büyük CAmIsI’nDE, HAnI AFFAnE’nInkI (21) REFAH kEntInDEkI BEDIr CAmIsI’nDE EDA EDIlDI. İsrAIl AskErlErInIn 30 MArt’tAn Bu yAnA DEvAm EDEn BArışçıl GöstErIlErE müDAHAlEsInDE 170’tEn FAzlA FIlIstInlI şEHIt olDu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.