Olimpiyat şampiyonu felç oldu

Sabah - - Orta Sayia -

KARİYERİNDE “İlk AnDA ‘yEtEr Bu sporu BırAkACAğım’ DEDIm AmA DAHA sonrA BAşımA GElEnI AnlADım. HElIkoptErlE BErlIn’E GEtIrIlDIm, kEnDImE GElDIğImDE 2 Gün GEçmIştI vE AmElIyAt BAşArısız olmuştu. BAnA kötü HABErI vErDIlEr” DEDI. VoGEl HAyAtının kAlAnını tEkErlEklI sAnDAlyEylE GEçIrECEk.

BIsIklEt sprInt DAlınDA 2 OlImpIyAt vE 11 DünyA şAmpIyonluğu BulunAn KrIstInA VoGEl, FElç kAlDığını AçıklADı. AlmAnyA’DA IDmAn sırAsınDA 60 kIlomEtrE HızlA GIDErkEn tErs yönDEn GElEn BIr BAşkA sporCuylA çArpışAn 27 yAşınDAkI şAmpIyon, kAzA AnınDA

FElç kAlDığını AnlADığını BElIrtErEk,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.