ÇOKLU DOĞUM YARDIMI 12 KASIM’DA

Sabah - - Günün İçinden -

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Züm rüt Selçuk, çoklu doğum yardımı programının 12 Kasım itibarıyla uygulanacağını, pazartesi talep lerin alınmaya başlayacağını söy ledi. Bakan Selçuk, işsizlik öde neğine hak kazanma şartlarından 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartını değiştireceklerini böylece bu ödenekten daha fazla kişinin yararlanmasını sağlaya caklarını açıkladı. İşsizlik sigorta sı yararlanma koşullarının ağır olduğu nun dile geti rildiğini kaydeden Selçuk, “100 günlük eylem planı kapsamında işsizlik ödene ği hak kazanma şartlarından olan son 120 gün prim ödeye rek sürekli çalışma şartını değiş tirerek işsizlik ödeneğinden daha fazla kişinin yararlanmasını sağlı yoruz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.