Tarımsal üretimde ilk sırada olan ilin, tarım ihracatındaki payı % 53

Sektör Ekleri - - ANASAYFA -

Antalya nüfus büyüklüğü itibarıyla, Türkiye’de altıncı sırada, 8 milyar 605 milyon 327 bin TL tarımsal üretim değeri itibarıyla Türkiye tarımsal üretiminin yüzde 4.3’ünü karşılayarak, birinci sırada yer almaktadır. Antalya tarımının ihracattaki payı ise yüzde 53 gibi önemli bir rakamdır

ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olan tarım sektörü, bugün istihdam ettiği 5.7 milyon kişiyle, ülkemizdeki toplam istihdamın yüzde 25.5’ini barındıran önemli bir sektördür. Son yıllarda ülkemiz ekonomisinin yüz akı olan tarım sektörü, OECD, FAO gibi önemli uluslararası kuruluşların açıkladığı raporlarda da her geçen yıl yükselen bir grafik gösterdiğini ispatlamıştır. Yaşanan küresel finans krizlerine ve kuraklıklara rağmen Türkiye tarımı, son dokuz yılın sekizinde büyüyerek yarım yüzyılın rekorunu kırmıştır. Türkiye, 75 milyon insanımızın ve 32 milyon turistin gıda ihtiyacını karşılayıp, üstüne de 188 ülkeye bin 663 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir ülke konumuna yükselmiştir. Türkiye tarımsal ekonomik büyüklükte; 2002 yılında dünyada 11’inci, Avrupa’da dördüncü sırada iken, bugün dünyada yedinci sıraya, Avrupa’da ise birinci sıraya yükselmiştir. Yine ülkemiz dünyada; tarımsal üretimde yedi üründe lider konumda, 31 üründe ise ilk beşte yer almaktadır. Tarımın milli gelire katkısı; 2002 yılında 36 milyar lira iken, 2012 yılında yüzde 212 oranında artarak 112.6 milyar lira olmuştur.

Türkiye, tarım ürünleri ihracatında rekor üstüne rekor kırıyor. 2002 yılında 4 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız, 2012 yılında 16 milyar dolara ulaştı. Son 10 yılda tarımsal ihracatımız dört kat arttı. Gıda maddeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı bir ülke oldu. 2002 yılında 1 milyar 756 milyon dolar olan gıda maddeleri dış ticaret fazlası, 2012 yılında 4 milyar 618 milyon dolara yükseldi. Ülkemiz son 10 yılda 37 milyar dolar gıda maddeleri dış ticaret fazlası verdi. Ülkemiz tarımsal ihracatta beş üründe lider, 21 üründe ise ilk beştedir. Uygulanan etkin tarım politikaları, verilen destekler, teşvik mekanizmaları ve yatırımcılara sağlanan kolaylıklar ile tarıma yatırımın önü açıldı. Tarımda özel sektör sabit sermaye yatırımları 2002 yılında 822 milyon iken, 2012’de 7.1 milyar liraya yükselmiştir.

Bitkisel ve hayvansal üretimdeki artışlarda ve tarımsal ihracatımızdaki bu başarılarda, Antalya’nın katkıları göz ardı edilemez. Tarım, turizm ve tarih kenti olan Antalya, tarımda alternatif üretim tekniklerinin ve modern teknolojinin kullanılarak ülkemizin ve dünya insanının beslenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Antalya nüfus büyüklüğü itibarıyla, Türkiye’de altıncı sırada, 8 milyar 605 milyon 327 bin TL tarımsal üretim değerleri itibarıyla Türkiye tarımsal üretiminin yüzde 4.3’ünü karşılayarak birinci sırada yer almaktadır. Yıl boyu süren tatil ve kongre turizminde, 12 milyon yerli ve yabancı turist, güvenli gıda ile konuk edilmektedir. Türkiye’deki toplam 617 bin 760 dekar olan örtüaltı tarım alanlarının yüzde 38.8’i olan 239 bin 804 dekar örtüaltı alan da Antalya’da bulunmaktadır ve üretim yapılmaktadır. Bu durumu ile Türkiye cam sera alanının yüzde 82.2’si ve plastik sera alanının ise yüzde 53.3’üne sahiptir

Yayla kesimlerinde kıl keçisi ve koyunculuk, kısmen süt sığırcılığı, sahilde ise süt sığırcılığı ağırlık kazanmaktadır. Antalya’da süt verimi, Türkiye süt veriminin yaklaşık iki katıdır (4 bin kg). Antalya, Türkiye hayvancılığına en büyük katkıyı küçükbaş hayvan varlığı ile yapmaktadır. Küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’de 12’nci sırada yer almaktadır. Arıcılık, gezginci arıcılık şeklinde yapılmakla beraber, ideal bir kışlatma bölgesi olan Antalya, 195 bin 188 adet kovan varlığı ile arıcılıkta yedinci sırada bulunmaktadır.

Antalya’nın Türkiye içindeki tarımsal potansiyeline genel olarak baktığımızda, üretim açısından ‘en’leri görmek mümkündür. Türkiye, örtüaltı yetiştiriciliğinin yüzde 38.8’i, örtüaltı sebze üretiminin yüzde 52’si, domates üretiminin yüzde 20’si, hıyar üretiminin yüzde 27’si, patlıcan üretiminin yüzde19’u, Türkiye biber üretiminin yüzde14’ü, 70 bin 153 hektar alanda yapılan meyve üretimi ile Türkiye portakal üretiminin yüzde 29’u, muz üretiminin yüzde 26’sı, nar üretiminin yüzde 33’ü, avokado üretiminin yüzde 80’i, yenidünya üretiminin yüzde 54’ü, keçiboynuzu üretiminin yüzde 35’i, süs bitkileri üretim alanının yüzde15’i, kesme çiçek üretiminin yüzde 36.7’si, karanfil üretiminin yüzde 54.8’i Antalya’dadır. Antalya’nın Korkuteli ilçesi ve çevresinde, Türkiye mantar üretiminin ise yüzde 55’i karşılanmaktadır.

Antalya tarımının ihracattaki payı ülkemiz açısından çok önemlidir. Bu pay yüzde 53 gibi önemli bir rakamdır. İhracat değerleri açısından Türkiye süs bitkileri ihracatının yüzde 49’u, kesme çiçek ihracatının yüzde 88’i, karanfil ihracatının yüzde 88’i ve biyolojik mücadele yöntemlerinde üretimde kullanılan 400 bin koloni Bombus arısı üretimi ve ihracatının tamamı, Antalya’dan yapılmaktadır.

Yine Türkiye yaş meyve sebze ihracatının yüzde 22’sini 478 milyon dolar ile Antalya oluşturmaktadır. Türkiye’de ihracatı yapılan domatesin yüzde 41’i, biberin yüzde 71’i, hıyarın yüzde 42’si Antalya ürünüdür.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar çiftçimizi hep destekledik. Antalya tarımının geliştirilmesi için, tüm illerimizde olduğu gibi bu ilimize de önemli destekler verdik. Antalya’ya 2002 yılında sadece 18 milyon 784 bin 638 TL destekleme ödemesi yapılmışken, biz bu rakamı 2012 yılı itibarıyla 82 milyon 481 bin 213 TL’ye çıkarmayı başardık.

Türkiye, tarım ürünleri ihracatında rekor üstüne rekor kırıyor. 2002 yılında 4 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız, 2012 yılında 16 milyar dolara ulaştı. Son 10 yılda tarımsal ihracatımız dört kat arttı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.