Yerlilik projeleri, Türkiye’yi teknoloji geliştiren ülkeler konumuna yükseltiyor

Sektör Ekleri - - ANASAYFA - DENİZ SARI

Demiryoluna yönelik yatırımlarını hızlandıran Türkiye, raylı sistemlerde katma değeri ve yerliliği artırmak için teknolojiyi geliştirmeye odaklandı. Bu alanda küresel ölçekte yapılan yatırımları ve üretimleri yerinde inceleyen sektör temsilcileri, Türkiye’nin de bir üretim üssü haline geleceğini vurguluyor. Ülkenin sektörde kendi kendine yetebilecek seviyeye gelmesini hedefleyen sektör, çevre ülkelerin de talebini karşılayabilecek altyapıya ve potansiyele ulaşmayı amaçlıyor. Yerli hızlı tren, tramvay ve metro üretimine yönelik çalışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte, yurtiçindeki Ar-ge faaliyetleri ağırlık kazanıyor. Böylece sektörde katma değer de giderek yükselirken Türkiye, küresel ölçekte raylı sistem teknolojileri geliştiren ülkeler konumuna yükseliyor.

Türkiye’nin raylı sistem pazarında 2023 yılına kadar 50 milyar dolarlık yatırım öngörüsü firmaların bu alanda etkinliğini artırmasını sağlıyor. Ayrıca, devlet politikası haline gelen demiryollarında, yurtiçindeki altyapıyı geliştirmek, pazardan pay almak ve potansiyeli değerlendirmek isteyen yerli firmalar, son dönemde global pazarda öne çıkan firmalarla iş birliğini artırıyor. Teşviklerle desteklenen sektörde ulusal ölçekteki yatırımların yanı sıra belediyelerin de metro ve tramvay yatırımlarıyla kent içi ulaşımda raylı sistemleri daha fazla kullanmaya başladığı görülüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.