Sürdürülen iş birlikleri ve projelerle rekabette avantaj sağlamayı amaçlıyoruz

Sektör Ekleri - - ANASAYFA -

Vakıf üniversiteleri arasında yaşanan rekabeti artırmayı amaçlayan İstanbul Ticaret Üniversitesi, devreye aldığı proje ve iş birlikleriyle rekabette avantaj sağlayacak. Bünyemizde yer alan Teknoloji Transfer Ofisi, Projeler Koordinatörlüğü, Kuluçka Merkezi, TEKMER ve Teknopark ile olan iş birliği içinde olan üniversitemiz, öğretim üyelerimizin TÜBİTAK ile birlikte yürüttüğü projelerle de kendini göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca üniversitemizin TAI ile savunma sanayii için eleman yetiştirmeye yönelik SAYP Protokolü bulunuyor. Bu protokol sayesinde lisans ve lisansüstü tezlerin savunma odaklı yapılması ve TAI ile proje ortaklığı planlanıyor. Diğer taraftan, üniversitemizin Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencileri ise Robot Üretim ve Test Merkezi’nde, proje üreterek ve ürettikleri projelerin uygulanabilirliğini test ediyor. Mühendislik fakültesi akademisyen ve öğrencileriyle ‘Güneşi Bulan Panel’, ‘Biyonik El’, ‘Enerji Verimli Bina Tasarımı’ gibi projeleri ortak çalışmayla üreten İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye’nin ilk tematik Finans Teknopark’ı olan ‘Finanspark İstanbul’ projesinde ise Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi birlikte çalışmayı amaçlıyor.

İş dünyasına en yakın üniversiteyiz

İş dünyasına en yakın üniversite olmamız ve sektörün ilk kriterinin güçlü yabancı dil olması nedeniyle, öğrencilerimizin yabancı dil öğrenmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu noktada öğrencilerimizin yabancı dillerini geliştirebilmelerine Erasmus programlarımız ile destek oluyoruz. Erasmus programı çerçevesinde öğrenci değişimi için Avrupa ülkesindeki 70 üniversiteyle anlaşmamız bulunuyor.

Öte yandan, mezuniyet sonrası Kariyer Merkezi aracılığıyla mezun öğrencilere istihdam olanakları sağlanıyor. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası ile olan organik bağımızdan dolayı po- tansiyel iş imkanları da oluşuyor. İstanbul Ticaret Odası’nın yaklaşık 400 bin üye firması bu konuda üniversite mezunlarına birçok olanak sağlıyor. Bazı mezunlar ise devlette çalışmayı tercih ediyor. Bununla birlikte, her eğitim-öğretim döneminde yurt genelinde ve İstanbul’da yaptığımız fuar, seminer ve sunumlarda öğrencileri meslekler üzerine bilgilendirdik. Bu çalışmayı sosyal sorumluluk projesi olarak gördük ancak sunumlarımızda da gördük ki, öğrencilerin kafaları meslek seçimi noktasında oldukça karışık. Üniversite olarak öğrencilerin sağlıklı tercih yapmaları konusunda destek oluyoruz. Yaptığımız seminer ve fuarlarda öğrencilere; genetik, yazılım, pilotluk, sağlık, yeni medya ve reklam, robotik teknolojileri tavsiye ediyoruz.

Akademik personel adaylarını mülakatla değerlendiriyoruz

Üniversitemizde görev yapacak akademik personeli işe alırken yayın, yabancı dil bilgisi, geçmiş tecrübe, referansları gibi konuları inceliyoruz ve adaylarla mülakat yapıyoruz. Adayın fakülte ve bölümün beklentilerini karşılamasına dikkat ediyoruz. Her yıl sonunda akademik personeli mevzuatımızda yürürlükte olan kriterlere göre değerlendiriyor ve ilgili dekanın görüşüne başvuruyoruz. Daha sonra tüm akademik personel ile ilgili Kalite Komisyonu topluyoruz ve komisyon raporunu değerlendirerek, bir sonraki yıl için gerekli planlamaları yapıyoruz. Akademik personelin kalitesini artırmak için ilgili personelin akademik çalışmalarını sürekli destekliyoruz. Eğitimin kalitesini artırmak için ise müfredatları güncel tutarak, uluslararası standartları yakalamaya çalışıyoruz. Üniversitemizde, altı fakülte ve 24 bölümde eğitim veriliyor. Halihazırda 8 bin 590 öğrencinin eğitim aldığı İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde, tam zamanlı 242 akademisyen, 68 misafir akademisyen görev yapıyor.

Bununla birlikte, üniversitemizde çeşitli burs ve indirimlerle öğrenci başarıları destekleniyor. Halihazırda; tercih bursu, üstün başarı bursu, üniversite giriş bursu ile öğrencilerin eğitim hayatına destek sunuyoruz. Öyle ki, ilk üç tercihiyle üniversitemize yerleşen her öğrenciye yılda dokuz ay ve aylık olmak üzere 375 liralık geri ödemesiz burs desteği sunuyoruz. Ayrıca, spor ve kültür faaliyetlerini destekleyen burslarımız da bulunuyor. Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olan öğrencilerimize; spor, sanat, eğitim, bilim ve kültür bursları veriliyor. İstanbul Ticaret Odası’na üye olan veli veya öğrencilerimize yüzde 15 indirim, İTO Meclis üyesi veli veya öğrencilerimize ise yüzde 25 indirim sağlanıyor.

Prof. Dr. ÖZGÜR ÇENGEL

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.