Globalde pazar payı artışı için üreticiler katma değeri yüksek alanlara yönelmeli

Sektör Ekleri - - ANASAYFA -

Alüminyum sektörü, küresel ekonomideki konumunu her geçen gün güçlendiriyor. Yurt ekonomisine sağladığı katkı bakımından üst sıralarda yer alan Türkiye alüminyum sektörü de globaldeki gelişmelere parelel hızla gelişiyor. Sürekli gelişen ve büyüyen Türkiye alüminyum sektöründe bugün itibarıyla yaklaşık bin 500 firma, 30 bin civarında kişiyi istihdam ediyor. Öte yandan Avrupa’nın yanı sıra Asya ve Afrika kıtasında birçok ülkeye ürün sunan Türkiye alüminyum sektörünün ihracatı da her geçen gün katlanarak artıyor. Sektörün ihracat potansiyelinin artmasının temelinde ise geliştirilen ürünlerin uluslararası platformda diğer ürünlerle yarışabilecek kalitede olması yatıyor.

Bugün itibarıyla 176 milyar doları bulan global alüminyum ihracatında Çin, Almanya, ABD, Hollanda ve Kanada ilk sırada yer alıyor. Türkiye ise global alümiyum ihracatından yüzde 1.42 pay alıyor. Türkiye alüminyum sektörü, kalite ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesi noktasında önemli potansiyele sahip. Sektör tanıtımının yapılması ve Türkiye mar- kası algısının yurtdışında yaratılması sektöre büyük katkı sunacak. Alüminyum sektörünün, katma değeri yüksek olan savunma sanayii, havacılık, uçak, otomotiv endüstrisi gibi alanlarayönelmesivekamunundabunoktada sektörü desteklemesi hayati önem taşıyor. Sektör potansiyelinin maksimuma çıkarılması adına devlet destekleri çok önemli. Ayrıca Türkiye’de yapılacak projelerde yerli ürünlerin kullanımının sağlanması noktasında kamudan destek bekliyoruz.

URGE projesi ile firmaların rekabet gücünü artırmalarına katkı sunuyoruz

Başta Avrupa kıtası, ülke olarak da Almanya, İtalya ve İngiltere olmak üzere Irak, Türkmenistan ve Mısır gibi 180 ülkeye ihracat yapan Türkiye alüminyum sektörü, 2017 yılında 680 bin ton ve 2.4 milyar dolarlık, bu yılın ilk yarısında ise 375 bin ton ve 1.4 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2017 yılında 1.4 milyon ton ve 3.4 milyar dolarlık, bu yılın ilk yarısında ise 798 bin ton ve 2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren sektörün, bu yıl sonuna kadar ihracatını miktarda yüzde 13, değerde yüzde 25 artış ile 3 milyar dolara çıkarması bekleniyor.

Ülke sayısı ile ihracat miktarının artması, yerli üreticilerin rakiplerine karşı rekabette üstünlük sağlamaları amacıyla İDDMİB olarak URGE projesi yürütüyoruz. İkicisini gerçekleştirdiğimiz proje kümesinde 30 firma yer alıyor. Söz konusu küme, rekabet gücünü artırmak ve yeni pazarlara rahat girebilmek için firmaların ihtiyaç ve hedeflerini belirliyor. Küme, hedef pazar olarak Güney Afrika, Kuzey Avrupa, Meksika, Kanada, İngiltere ve Suudi Arabistan’ı belirledi. Gerek ikili görüşmeler gerek fuar ve ilgili firma ziyaretleri gerçekleştirerek, hedefe doğru istikrarlı şekilde ilerliyoruz.

Hammadde tedarikini güvence altına alacak çalışmalar yürütüyoruz

Türkiye’de alüminyum madeni ve bu madenden üretim yapan tesis var. Fakat sürekli gelişen sektörün hammadde ihtiyacı için yeterli değil. Bu yüzden hammadde ihtiyacının yüzde 85’i ithal ediliyor. 2017 yılında 1.07 milyon ton ve 2.2 milyar dolarlık, bu yılın ilk yarısında ise 562 bin ton ve 1.3 milyar dolarlık alüminyum hammadde ithalatı gerçekleştirildi. Birlik olarak yaptığımız sektör çalıştaylarında sektörün önde gelen STK ve firmalarıyla bir araya gelerek, sektörün gücünü, avantaj ve dezavantajlarını ele alarak hedefler belirliyoruz. Gerek yapılan bu çalışmalar neticesindeki kararlardan, gerekse sektör adına yapılan diğer çalışmalardan hammadde tedarikinin güvence altına alınmacı ve fiyat istikrarının sağlanması en önemli konuların başında geliyor. Her ne kadar Türkiye’de hammadde üretilmesinin fizıbıl olmadığı görüşü hakim olsa da sektör olarak Türkiye’de hammadde üretilmesini arzu ederiz.

Öte yandan birlik olarak hammadde tedarikini güvence altına almak adına alternatif çalışmalar yapıyoruz. Özel bir serbest bölge içinde yer alacak, liman ve LME deposu içerecek Demir Dışı Metaller Lojistik Merkezi’nin kurulması için birlik olarak bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunduk. Demir Dışı Metaller Lojistik Merkezi’nin kurulması, hammadde tedarikinde avantaj sağlamanın yanı sıra Türkiye’nin metaller sektöründe bir ulaşım koridoru olması, yerli firmaların ödedikleri primlerin düşmesi ve transit olarak LME deposunun kullanılması sonucu işlem hacimlerinin artmasına bağlı olarak istihdam ve lojistik gelirlerinde artış yaşanmasına katkı sunacak.

Türkiye alüminyum sektörü, kalite ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesi noktasında önemli potansiyele sahip. Sektör tanıtımının yapılması ve

Türkiye markası algısının yurtdışında yaratılması, sektöre büyük katkı sunacak. Ayrıca ihracat ve globalde pazar payı artışı için sektörün savunma sanayii, havacılık, otomotiv endüstrisi gibi katma değeri yüksek alanlara odaklanması ve kamunun da sektörü bu konuda desteklemesi önem taşıyor.

TAHSİN ÖZTİRYAKİ

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.