4-TİCARİLEŞME

Start Up - - Bankacılık / Turgut Boz -

Teknoloji girişimciliğinde ticarileşme ürün kadar yönetim sistemine bağlıdır. Ticarileşmenin önündeki engelleri şöyle ortaya koyabiliriz: Teknik konularda sahip oldukları güveni, girişimcilik ve yöneticilik konularında gösterememek. Projenin ticarileşme aşamasına geçerken yönetim yapılanmasını tamamlayamamak. Operasyonel iş süreçlerini oluşturamamak. Ar-Ge ve ticarileşme döneminde ekiplere iş dağılımı yapamamak. Yönetim sistemini etkin işletememek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.