PRO JEN İN JÜRİ ÜYEL ERİ

Start Up - - Yeni Proje -

Merce yapabi Türken des-Benz lmekiçin doğru kapsam “50.Yılda ında seçiml desteğ konusu 50Start eri ini nda Up” basın alıyor. uzman projes Start jüri i temsilc up’lar üyeler jüride ileri konusu inin yer Ahmet ndaöncü alıyor. CanŞit kurulu Ayrıca ve şlarını jüride Timur sosyal temsile sivil Sırt girişim n Yaşam toplum Starte destek rsHub leme ağların Vakıf, aDair bulunu ve ı yor. Impac tHub temsile n Merce konun des-Benz İstanb un ul uzman Türk’t Direkt ıITve enise örleriile AR&GE Süer CEO Sülün olarak üyeler dejüri i arasın da.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.