SETUR YALOVA MARİNA

40° 39,7' 07'' N - 29° 16,4' 40'' E

Yacht - Supplement - - Istanbul ve Marmara Bölgesi -

SEtur YAlovA MArInA, 2010 tArIHInDE HIzmEt vErmEyE BAşlADı. YAlovA’nın mErkEzInDE yEr AlAn mArInA, MArmArA DEnIzI’nDE İstAnBul DışınDA yEr AlAn tEk mArInA olmA özEllIğInI tAşıyor. Konum olArAk KArADEnIz vE EGE ArAsınDAkI sEyIr yApAn tEknElErIn DurAklAmA noktAsı. DEnIzDE En FAzlA 30 mEtrEyE kADAr 240 tEknEnIn BAğlAnABIlDIğI SEtur YAlovA MArInA’DA En FAzlA su DErInlIğI 6 mEtrE, HâkIm rüzGârlAr kuzEy-kuzEyDoğu... DEnEyImlI kADroyA sAHIp BAkım – onArım AtölyElErI, yAt mArkEtI, yIyECEk vE IçECEk ünItElErI BulunAn mArInADA rEkrEAsyon AlAnlArı vE HElIkoptEr pIstI DE vAr. Bağlama Kapasitesi Denizde 240 / Karada 80 Lift 100 Ton Telsiz Kodu VHF 72 İletişim www.seturmarinas.com.tr , +90 (226) 813 19 19

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.