LEVENT MARİNA

38° 24‘ 24” N - 27° 04’ 09” E

Yacht - Supplement - - Ege Bölgesi -

İzmIr'DE ButIk BIr mArInA olAn LEvEnt MArInA, MAvI BAyrAklı BIr IşlEtmE. DEnIzDE 25 mEtrEyE kADAr HEr tIp tEknEyE 12 Ay BArınmA HIzmEtI sunuyor. HEr türlü BAkım vE onArımın yApılABIlDIğI tEsIstE, sıFır yA DA IkInCI El tEknE sAtışı DA mümkün. 300 tonA kADAr çEkmE - AtmA, Alt yıkAmA vE kışlık BAkım HIzmEtlErI DE vErIlEn tEsIstE, sIntInE vE Atık toplAmA ünItElErI DE mEvCut. TEsIstE, rEstorAn, kAFE, BAr, ATM vE Açık otopArk DA Bulunuyor. Bağlama Kapasitesi Denizde 45 / Karada 20 Lift 300 Ton Telsiz Kodu VHF 73 İletişim www.leventmarina.com.tr, +90(232) 259 70 70

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.