SETUR ÇEŞME MARİNA

38° 19‘ 30” N - 26° 20’ 48” E

Yacht - Supplement - - Ege Bölgesi -

İzmIr mErkEzE 70 km, ADnAn MEnDErEs HAvAAlAnı’nA 95 km uzAklıktA BulunAn ÇEşmE MArInA, rüzGâr sörFü IçIn DünyAnın En uyGun koylArDAn BIrInDE Bulunuyor. ÇEşmE’DE ortAlAmA HAvA sıCAklığının, yAzın 32 - 35°C, kışın IsE 15°C CIvArınDA olmAsı, mArInAnın yılın 12 Ayı HIzmEt vErmEsInDE En Büyük EtkEn. 7/24 pAlAmAr vE kAmErAlı GüvEnlIk HIzmEtI sunulAn mArInAnın mAksImum DErInlIğI 4 m. TEsIstE, rEstorAn, kAFE, BAr, mArkEt, AVM, kuAFör, BAnkA, Duş, IntErnEt, çAmAşır yıkAmA ünItEsI vE BIr HElIkoptEr pIstI vAr. TEknIk BAkım onArımın yAnı sırA kışlık BAkım HIzmEtI DE vErIlEn mArInADA, Alt yıkAmA vE DAlGıçlık HIzmEtlErI vErIlIyor. Bağlama Kapasitesi Denizde 180 / Karada 60 Lift 60 Ton Telsiz Kodu VHF 73 İletişim www.seturmarinas.com, +90 (232) 723 14 34

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.