MARINTÜRK GÖCEK EXCULUSIVE

36° 44’ 34.2” N - 28° 55’ 40.5” E

Yacht - Supplement - - Ege Bölgesi -

MArIntürk AIlEsInIn BIr üyEsI olAn GöCEk ExCulusIvE, BElDEnIn Poruklu Koyu’nDA Bulunuyor. GöCEk BElDE mErkEzInE 5 DAkIkA, DAlAmAn HAvAAlAnı’nA 20 DAkIkA mEsAFEDE BulunAn mArInAnın çEkEk yErI yok. AnCAk 8 DAkIkA uzAklıktAkI MArIntürk GöCEk VIllAGE Port’un AlAnı kullAnılABIlIyor. YüzEn IskElElEr, 250 AmpEr’E kADAr ElEktrIk BAğlAntısı, kABlosuz IntErnEt, tüm AtıklArın DoğAyA zArAr vErmEksIzIn BErtArAF EDIlmEsI IçIn yüksEk tEknoloJI sIstEmlErI BulunAn mArInADA 24 sAAt kAmErA kontrollü ElEktronIk GüvEnlIk sIstEmlErI DE mEvCut.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.