Yapılışı

Yacht - - MEGAYAT MUTFAKLARI -

BEn AHtApotu otlArlA BIrlIktE Sous-vIDE yöntEmIylE pIşIrDIm AnCAk sIz tEnCErEDE AHtApot yumuşAyAnA DEk HAşlAyABIlIrsInIz. SoslAr IçIn: ÖnCE sAIkyo mIso sosu yApıyoruz vE Bunun IçIn SAkE vE mIrInI 20 sAnIyE kADAr kAynAtıp Alkolünün uçmAsını sAğlıyoruz. Altını kısıp mIso mACununu EklIyoruz. MACun IyICE ErIyInCE şEkErI EklEyIp şEkEr ErIyEnE DEk kArıştırArAk pIşIrIp soğumAyA BırAkıyoruz. Yuzu soy sos IçIn Bütün IçErIğI BIr sos tEnCErEsInDE kArıştırıp soğuyAn sAIkyo mIso’yu DA EklEyIp tAmAmlıyoruz. KAynAtmıyoruz AnCAk çok çok HAFIF ısıtArAk Bu IşlEmI yApıyoruz. DAHA sonrA pIşEn AHtApotun BACAklArını tAvADA yEnIDEn çEvIrIp rEnk AlmAsını sAğlAyArAk Bu soslA BIrlIktE tABAğA Alıyoruz. BEn BonIto FlAkEs IlE süslEDIm. GErIsI sIzE kAlmış.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.