FİLMLERE KONU OLACAK BİR YAŞAM

Yacht - - YAKIN ROTA -

Sultan III. Ahmed döneminde yaşayan Kel İbrahim Paşa ya da İbrahim Hoca’nın hayatı ise filmlere konu olabilecek türden. İstanbul’da balıkçılık ve kayıkçılık gibi işler yapan İbrahim Paşa’nın hayatı muhtemelen, Sultan III. Ahmed’in tebdili kıyafetle kayığına binmesiyle değişmiş. Sultan’ın güvenini kazanan Kel İbrahim Paşa daha kaptan-ı derya olmadan önce tersaneye 15 kalyon ve yaklaşık bin esir getirmiş bir denizci. Akdeniz’deki düşman devlet gemileri, acımasızlığıyla ünlü Kel İbrahim Paşa’dan çok korkuyormuş. III. Ahmed tarafından sadaretle ödüllendirilen ancak bu görevi sadece 22 gün süren Kel İbrahim Paşa, yine Sultan’ın emriyle azledilip Tuna Nehri kenarında boğularak öldürülmüş.

Kitap, Barbaros Hayreddin Paşa başta olmak üzere, bazı kaptan-ı deryaların mezar taşlarının fotoğrafları, zaferleri anlatan haritalar ve minyatürlerle renklendirilmiş. Kronolojik sırayla hazırlanan kitap, II. Murad döneminde (1440’lar) bir Bulgar beyinin oğluyken devşirme olarak saraya alınıp yetiştirilen Baltacıoğlu Süleyman Bey ile başlıyor, 1929 yılında Divan-ı Âli’de yargılanıp tazminata mahkûm olduğu için görevinden ayrılan Mahmud Muhtar Paşa ile son buluyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.