Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

Kâinat kitabı, kendi Kâtibini ve Nakkaşını tanıttırıyor

Yeni Asya - - Lahika -

İsm-i A’zamın Altı Nurundan Üçüncü Nuruna İşaret Eden Üçüncü Nükte “Rabbinin yoluna hikmetle çağır. (Nahl Suresi: 125.)” ayetinin bir nüktesi ve bir İsm-i A’zam veya İsm-i A’zam’ın altı nurundan bir nuru olan ism-i Hakem’in bir cilvesi, Ramazan-ı Şerif’te görüldü. Ona yalnız bir işaret olarak, Beş Noktadan ibaret Üçüncü Nükte acele olarak yazıldı, müsvedde halinde kaldı. Üçüncü Nüktenin Birinci Noktası Onuncu Söz’de işaret edildiği gibi, ism-i Hakem’in tecellî-i a’zamı şu kâinatı öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki, her sahifesinde yüzer kitap yazılmış; ve her satırında yüzer sahife derc edilmiş; ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur; ve her harfinde yüzer kelime var; ve her noktasında kitabın muhtasar bir fihristeciği bulunur bir tarza getirmiştir.

O kitabın sayfaları, satırları, tâ noktalarına kadar yüzer cihette Nakkaş’ını, Kâtib’ini öyle vuzuhla gösteriyor ki, o kitab-ı kâinatın müşahedesi, kendi vücudundan yüz derece daha ziyade Kâtib’inin vücudunu ve vahdetini ispat eder. Çünkü bir harf kendi vücudunu bir harf kadar ifade ettiği halde, kâtibini bir satır kadar ifade ediyor. Lem’alar, Otuzuncu Lem’a (Eskişehir Hapishanesinin Bir Meyvesi), Üçüncü Nükte, s. 605

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.