Bulmaca

Yeni Asya - - Kültür Sanat - Erdal Odabaş erdalodabas@gmail.com

SOLDAN SAĞA— 1. Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde ibadet için kullanılan yapı. - Mola, fasıla. 2. Mütemadiyen. (Tersi) Yasaklama, izin vermeme. 3. Genel onarım işleri. 4. İlâç, merhem. - Kemâl bulma, olgunlaşma. 5. Mikrobun halk arasında söylenişi. - Eskiden müdürün yönettiği yerleşim birimi. 6. Lütuf, ihsan, iyilik. - (Tersi) İlâve, lâhika. 7. Uydurukçada tekrar etmek. 8. İspanya’da bir terör örgütü. - Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık. 9. Buyuran, emreden kimse. - Bina eden, şekil veren. 10. Meyvesi murt adıyla bilinen, esansı çıkarılan, beyaz çiçekli, güzel kokulu bir ağaç. - Tuzlu çözelti.

YUKARIDAN AŞAĞIYA— 1. Sürekli olarak, durmaksızın. 2. Bir çırpıda, çok çabuk. 3. Kötüleme, karalama. - İyi, hoş. 4. Vilayeti anlamlı bir soru sözü. - Herhangi bir topluluğu oluşturan şahıslardan her biri, aza. - Kürkü değerli bir hayvan. 5. Bir çokluk eki. - Bir erkek adı. 6. Kullar, insanlar, ibadet edenler. - Lânet okuma, lânetleme, kargıma, kargış. 7. Çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lileri dokumacılıkta kullanılan bir bitki. - Farsçada yılan. 8. Demokrat Parti’nin sembolü. - Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. 9. Bedduâ. - Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz. 10. Anemiyle ilgili. - Atın ayakkabısı. 11. Bir nota. - Aza. Apansız, birdenbire. 12. Vasıfsız işçi. - Küçük mağara.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.