Duâ-i Tercüman-ı ism-i Azam

Yeni Asya - - Lahika -

13- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey kullarına elçiler gönderen, ölmüş cesetlere Haşir’de hayat bahş eden, Bâis! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyin hakikî ilk ve son sahibi olan, mülk yalnız kendisine kalan Vâris! Affınla bizi azap ateşinden ve Cehennemden kurtar ya Rahman.

14- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey varlığının bidayeti ve sonu olmayan, bizatihi var olan hadis olmayan Kadîm! Her şeyden üstün ve yücesin, ey hiçbir sebebe dayanmayan her şeyi ayakta tutan, fenaya uğramayan Mukîm! Affınla bizi azap ateşinden ve Cehennemden kurtar ya Rahman.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.