Ölüm ile sonuçlanan “ağır koma”

Yeni Asya - - Makale - GÜNÜN TARİHİ 08 KASIM 1938

R esmî kayıtlara göre 10 Kasım sabahı ölen M. Kemal, son iki-üç ay içinde birkaç defa fenalaşarak komaya girdi. Litrelerce su toplayan ciğerleri mükerreren boşaltıldı.

Son günlerinde, sağlık durumuyla ilgili olarak periyodik tebliğler yayınlanmaya başlandı. 8 Kasım günkü tebliğde ise, tâ ölümüne kadar devam edecek olan “ağır koma hali” hakkında yapılan resmî duyuruda aynen şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 18.30'da, hastalık birdenbire normal seyrinden çıkarak şiddetlenmiş ve sıhhî vaziyetleri yeniden ciddiyet kazanmıştır." 9 Kasım günkü üçüncü ve son tebliğde ise, "Umumî durumun vahâmete doğru seyrettiği" ifadesi kullanıldı. Bunun mânâsı, gerçekte "M. Kemal öldü" demektir. Aksi halde "umumî vahâmet" tabiri kullanılamazdı.

(NOT: Daha geniş bilgi için bakınız: TTK Yayınları, T. C. Kronolojisi, s. 629.)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.